Arbeidsrecht

Mag ik in verband met de Coronacrisis de temperatuur van mijn werknemers meten?

Een vraag die tijdens de Coronacrisis regelmatig gesteld wordt, is of je als werkgever de temperatuur van de werknemers mag meten. Door de Coronacrisis nemen bedrijven vergaande maatregelen om zo veilig mogelijk te werken en de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Het advies is nog steeds om zoveel mogelijk thuis te werken en voor veel beroepen is dat ook mogelijk, maar er zijn sectoren waarin het nodig blijft of wenselijk is dat werknemers en ook anderen toch op de werkplek verschijnen. Mag je als werkgever hun temperatuur meten om te bezien of zij mogelijk besmet zijn met het Coronavirus?

AVG en persoonsgegevens

Het meten van iemands lichaamstemperatuur is een verwerking van een persoonsgegeven in de zin van de AVG. Verwerking kan slaan op veel verschillende handelingen met een persoonsgegeven: denk aan het inzien, opslaan, doorgeven, bekijken of verwijderen van persoonsgegevens. Maar zelfs alleen het bekijken van een temperatuur op een thermometer zonder dat de temperatuur wordt opgeslagen of geregistreerd, is doorgaans al een verwerking van persoonsgegevens. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. Denk aan gevallen waarin gedurende een enkele seconde de temperatuur wordt gemeten, waarbij op geen enkele wijze een koppeling met persoonsgegevens plaatsvindt (bijvoorbeeld in de publieke ruimte). Dan zou de meting buiten het ‘verwerkingsbegrip’ uit de AVG kunnen vallen. Het advies is echter om hier voorzichtig mee om te gaan.

In een onderneming zal het, in tegenstelling tot het laatste voorbeeld, doorgaans nodig zijn om aanvullende gegevens te registreren en mogelijk consequenties te verbinden aan de uitslag van de meting. Zo zal een werknemer met een te hoge temperatuur geweigerd kunnen worden bij de ingang van het pand. De werkgever zal hem registreren als ziek en er zal een traject gestart worden en dan is het echt duidelijk dat sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Simpel gezegd: alleen het meten mag in een dergelijke crisissituatie waarschijnlijk, maar er vervolgens iets mee doen niet…

Bijzondere persoonsgegevens

In dit laatste voorbeeld is de AVG van toepassing. Op grond van de AVG zijn gegevens over gezondheid bijzondere persoonsgegevens en daarvoor geldt in beginsel een verwerkingsverbod. Als de AVG van toepassing is, is ook van belang dat het gaat om gegevens over iemands gezondheid. Er is dan sprake van bijzondere persoonsgegevens en daarvoor geldt een verwerkingsverbod, tenzij sprake is van een wettelijke uitzondering. De vraag is of sprake is van een wettelijke uitzondering.

Waarschijnlijk is dat niet het geval. Er zijn uitzonderingen te bedenken, zoals dat het registreren nodig is in verband met ziekte en re-integratie, maar de verwachting is dat uitzonderingen niet geaccepteerd zullen worden, ook al kun je hier wellicht anders over denken. Het verwerken van de medische gegevens mag alleen door een (bedrijfs)arts, zodat je hier als werkgever erg terughoudend mee dient om te gaan. Ondanks dat er ook andere geluiden waarneembaar zijn, zouden wij hier dus terughoudend mee omgaan.

Conclusie

De conclusie is dat het voor ondernemers op grond van de privacyregelgeving lastig is om de temperatuur te meten, te registreren en om daar vervolgens consequenties aan te verbinden. Je zal op een andere manier bij je personeel duidelijk moeten maken dat als er Corona (achtige) klachten optreden, zij niet op kantoor moeten gaan zitten en de instructies van de overheid en het RIVM moeten volgen.

Legal8