Arbeidsrecht

Mag werkgever ziekmelding van werknemer weigeren?

By 30 januari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8 juridisch advies

Het beoordelen van een ziekmelding is doorgaans een lastige zaak. Is een werknemer nu wel of niet echt ziek? In een eerdere blog hebben wij al geschreven dat de werkgever tijdens de ziekte van een werknemer in beginsel het loon (grotendeels) moet doorbetalen en wel gedurende 104 weken. Mag een werkgever een ziekmelding bijvoorbeeld weigeren als hij vermoedt dat de werknemer niet ‘echt’ ziek is?

Is de werknemer echt ziek?

Kort gezegd is het niet aan de werkgever om te bepalen of een werknemer ziek (of arbeidsongeschikt is). Dat is een taak voor de bedrijfsarts. De werkgever mag de ziekmelding dan ook niet weigeren, maar dient de bedrijfsarts (arboarts) in te schakelen. Indien u het als werkgever overigens niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan eventueel een ‘deskundigenoordeel’ worden gevraagd aan het UWV.

Opzegverbod tijdens ziekte

Volgens de wet kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen wanneer er sprake is van ziekte (opzegverbod/ontslagverbod tijdens ziekte). Het opzegverbod/ontslagverbod tijdens ziekte geldt in beginsel voor de duur van 104 weken (twee jaar). Na deze twee jaar is een ontslag tijdens ziekte in beginsel wél mogelijk, maar moet een werkgever wel een aantal zaken aannemelijk maken, zoals dat er binnen een half jaar géén herstel zal optreden en hij of zij de werknemer niet kan herplaatsen in een passende functie.

Juridisch advies bij ziekte en ontslag van werknemers

Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers om tijdig juridische bijstand in te schakelen bij een (aanstaand) ontslag tijdens ziekte. Wij zijn u hiertoe graag bereid en kunnen met u de mogelijkheden bekijken. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met een van onze bedrijfsjuristen.

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088-8838888

info@legal8.nl

30-01-2015