AllesArbeidsrecht

Moeten werknemers (soms) overwerken?

By 2 februari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Overwerken

Wij krijgen regelmatig vragen van werkgevers over de arbeidsduur van hun werknemers. Zo ook de volgende vraag: “moeten mijn werknemers (soms) overwerken”? Hieronder zullen wij nader op deze vraag ingaan.

Mag werkgever werknemers verplichten over te werken?

Het aantal uren dat een werkgever werknemers mag laten werken is wettelijk vastgelegd, onder andere in de Arbeidstijdenwet. In deze wet is vastgelegd dat een werknemer maximaal 60 uur per week mag werken (dit geldt voor de meeste beroepen). Er is hierbij wel een uitzondering gemaakt voor “plotseling onvoorzienbare situaties”. In een dergelijke bijzondere situatie kan worden afgeweken van dit maximaal aantal uren.

Fulltime werken en overwerk

Als een werknemer fulltime werkt (40 uur), dan is er nog behoorlijk wat ruimte over zonder in strijd te komen met de Arbeidstijdenwet. De hoofdregel is dan ook dat werknemers in beginsel tot (incidenteel) overwerk verplicht zijn, voor zover dat redelijk is. Een werknemer is dus niet tot structureel overwerk verplicht.

Overwerk verplicht?

Werkgevers kunnen in beginsel dus van hun werknemers verlangen dat zij incidenteel overwerken. Dit is echter afhankelijk van een aantal omstandigheden, zoals:

  • het soort werk: een jurist of advocaat zal eerder verplicht worden te overwerken dan een kassamedewerker;
  • de redelijkheid: is het verzoek tot overwerk redelijk?;
  • is het gebruikelijk? In sommige branches is overwerken heel gebruikelijk en in andere branches juist niet.

Soms kunnen er overigens in een van toepassing zijnde CAO nadere regels omtrent overwerk zijn opgenomen.

Hiernaast kunnen andere factoren van belang zijn. Omdat een verzoek tot overwerk altijd aan de redelijkheid wordt getoetst, kan het verstandig zijn hierover juridisch advies in te winnen.

Juridisch advies arbeidsrecht

Wij adviseren werkgevers onder meer op het gebied van het arbeidsrecht. Uiteraard zijn wij graag bereid u nader te informeren en te adviseren. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met een van onze bedrijfsjuristen.

 

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088-8838888

info@legal8.nl

02-02-2015