AllesArbeidsrechtOndernemingsrecht

Managementovereenkomst soms een arbeidsovereenkomst?

By 1 april 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

Wij hebben al eerder geblogd over de managementovereenkomst. Een managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht waarbij de persoon die de managementtaken uitvoert een ‘managementfee’ doorberekent aan de opdrachtgever en niet in dienstbetrekking staat tot de opdrachtgever. Zoals wij al hebben verteld is het bij een managementovereenkomst van groot belang dat de overeenkomst niet de bijzondere kenmerken van een arbeidsovereenkomst heeft.

Arbeidsovereenkomst

In principe is de bedoeling van een managementovereenkomst om juist geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen. Maar let op! Zelfs in het geval van een management-BV kan er onder omstandigheden toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst in plaats van een managementovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Uit feiten en omstandigheden kan immers blijken dat de directeur van de management-BV in een rechtsverhouding staat die gelijkgesteld dient te worden met een arbeidsovereenkomst. In dat geval is het arbeidsrecht ‘gewoon’ van toepassing.

In 2007 oordeelde de Hoge Raad bijvoorbeeld dat onder meer omdat in een managementovereenkomst stond dat de directeur de werkzaamheden persoonlijk diende te verrichten en geen BTW hoefde af te dragen over zijn ontvangen managementfee, dit als een arbeidsovereenkomst gezien werd. De zelfstandigheid stond dus niet voorop, maar een gezagsverhouding.

Managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Omdat het bovenstaande altijd afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval, adviseren wij u terzake juridisch advies in te winnen. Wij zijn u hiertoe uiteraard bereid. Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Legal8

088 – 88 3 8888

01-04-2014