AllesArbeidsrecht

Personeelshandboek opstellen?

By 10 april 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

Een personeelshandboek is voor werkgevers doorgaans een handig document om allerlei afspraken vast te leggen met zijn of haar werknemers. Het personeelshandboek kan gezien worden als een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomsten.

Personeelshandboek opstellen

In een personeelshandboek kunt u allerlei primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vastleggen. Doorgaans staan veel interne regels en bepaalde richtlijnen in een personeelshandboek. Indien u in uw arbeidsovereenkomsten vastlegt dat het personeelshandboek onderdeel uitmaakt van de arbeidsrelatie, dan heeft het personeelshandboek in beginsel bindende werking. U en uw werknemers zijn in een dergelijke situatie dus aan de inhoud gebonden. Juist doordat u allerlei interne regels en richtlijnen vastlegt in een personeelshandboek, is het voor uw werknemers duidelijk(er) wat wel en niet mag. Juridisch gezien staat u doorgaans sterker, dan wanneer u geen (interne) regels heeft opgesteld en vastgelegd.

Natuurlijk is de inhoud van een personeelshandboek per onderneming verschillend. Immers, iedere onderneming is verschillend. Vaak wordt in een personeelshandboek in ieder geval afspraken gemaakt over aanvraag van verschillende soorten verlof, ziekte- en verzuimreglement en bijvoorbeeld een internet en social media beleid.

Wij kunnen, indien in uw organisatie behoefte is aan een dergelijk reglement/handboek, dit graag voor u opstellen.

Personeelshandboek verplicht?

Zoals hierboven is vermeld, kunnen werkgevers een personeelshandboek opstellen. Het is dus niet verplicht. Omdat het hanteren van een goed personeelshandboek niet alleen de duidelijkheid ten goede komt maar ook juridisch gezien zijn voordelen heeft, raden wij werkgevers aan een personeelshandboek te hanteren. Wij kunnen u vrijblijvend adviseren over hoe een personeelshandboek er in uw organisatie uit zou komen te zien.

Personeelshandboek wijzigen

Wetten veranderen en ook een personeelshandboek is aan verandering onderhevig. Het kan dus nodig zijn om een personeelshandboek te actualiseren. Wij hebben al eerder geblogd over het eenzijdig wijzigingsbeding. Ook ten aanzien van een personeelshandboek raden wij aan om een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Aangezien het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en van het personeelshandboek juridisch gezien toch vrij lastig is, adviseren wij u terzake juridisch advies in te winnen. Uiteraard zijn wij daartoe graag bereid. Ook voor het opstellen van een personeelshandboek, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8

088 – 88 3 8888

10-04-2014