AllesArbeidsrecht

Mogelijkheden bij ontslag

By 1 maart 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Een ontslag kan verschillende redenen hebben, zoals een dringende reden (ontslag op staande voet), een bedrijfseconomische reden of een verstoorde arbeidsverhouding. Omdat het gehele proces van het ontslagen worden of ontslag geven in de praktijk vaak als gecompliceerd wordt ervaren, is het verstandig u als ondernemer of particulierjuridisch te laten informeren en adviseren. Wij zijn u terzake het ontslagrecht hierbij graag van dienst.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel. Het betekent voor de werknemer niet alleen dat hij zijn baan verliest, maar doorgaans ook het recht op een WW-uitkering. Omdat een ontslag op staande voet dergelijke ernstige gevolgen voor de werknemer heeft, bepalen de regels van het ontslagrecht dat een ontslag op staande voet aan een aantal strikte voorwaarden moet voldoen. Een van deze voorwaarden is dat er sprake moet zijn van een zogenoemde ‘dringende reden’. Het gaat hierbij om ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer, zoals diefstal of verduistering. Als werkgever dien je deze ernstige verwijtbare gedraging ook te bewijzen, hetgeen in de praktijk vaak erg lastig blijkt. Dit maakt dat werkgevers niet al te snel tot een ontslag op staande voet dienen over te gaan.

Omdat u als werkgever een dringende reden ‘onverwijld’ moet meedelen aan de werknemer, is het zaak snel en adequaat te handelen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Voor meer informatie over ontslag op staande voet verwijzen wij u naar onze pagina ontslag op staande voet.

Voor meer informatie over een collectief ontslag, verwijzen wij u naar onze pagina collectief ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever en werknemer kunnen onderling afspreken om de arbeidsverhouding te beëindigen. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden spreken werkgever en werknemer in onderling overleg af om het dienstverband tussen hen te beëindigen. Hierbij wordt tevens bepaald onder welke omstandigheden en voorwaarden dat gebeurt. Deze afspraken worden vastgelegd in een  beëindigingsovereenkomst.

Onze juristen kunnen een op ‘maat’ gemaakte beëindigingsovereenkomst opstellen of een reeds opgemaakte beëindigingsovereenkomst controleren. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ontslag tijdens ziekte

Heeft u vragen over ontslag tijdens ziekte? Bekijk dan onze pagina ‘ontslag tijdens ziekte‘ voor meer informatie en voor het maken van een vrijblijvende afspraak’.

01-03-2014