AllesArbeidsrechtSociaal zekerheidsrecht

Nevenactiviteiten tijdens ziekte geoorloofd?

By 3 augustus 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

In de rechtspraak zijn tal van voorbeelden te noemen over het verrichten van nevenactiviteiten terwijl de betreffende werknemer “ziek” is (zich in ieder geval ziek heeft gemeld).

Uit deze rechtspraak kan kort gezegd afgeleid worden dat het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte voor een werknemer kwalijke gevolgen kan hebben. Dit kan zelfs leiden tot een ontslag op staande voet. Echter, zoals wel vaker in het recht, moeten alle omstandigheden van het geval bekeken worden. Het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte kan onder omstandigheden namelijk – juridisch – geoorloofd zijn.

Nevenactiviteiten tijdens ziekte geoorloofd?

In een bekende zaak uit 2008 werd geoordeeld dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd was wegens het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte. De werknemer in kwestie was volledig arbeidsongeschikt (had erge knieklachten en kon zijn werkzaamheden als chauffeur/lader/losser niet uitvoeren). Echter, deze werknemer deed toch mee aan de Amsterdamse Dam tot Dam loop (10 Engelse mijl; ca. 16 kilometer). Volgens de rechter had deze werknemer zijn re-integratie verplichtingen geschonden en de arbeidsovereenkomst werd op grond van een dringende reden ontbonden (zonder vergoeding). Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: rechtspraak.

In een recente zaak oordeelde het hof Den-Bosch echter dat de werkgever ongelijk had, met name omdat de werkgever niet kon aantonen dat er sprake was van een dringende reden. Een dringende reden is namelijk onder meer afhankelijk van het soort nevenactiviteit en de aard van de ziekte. Er was in deze zaak ook geen oordeel van een bedrijfsarts of van het UWV, waardoor de bewijsplicht van de werkgever wel érg lastig werd. Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: rechtspraak.

Conclusie

Uit deze laatste uitspraak volgt dus dat het verrichten van nevenactiviteiten tijdens ziekte niet altijd verboden is. Komt u er als werkgever achter dat een medewerker tijdens zijn ziekte nevenactiviteiten verricht? Neem dan contact op met onze helpdesk via 088 – 88 3 8888. Wij zijn u graag verder van dienst. Kijkt u ook eens op onze homepage: www.legal8.nl.

Legal8 Advocaten en bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

03-08-2015