AllesBewindvoering

Onderschat het kenbaarheidsvereiste bij misbruik van omstandigheden niet!

By 29 november 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

Over het belang van het kenbaarheidsvereiste bij de vernietiging van overeenkomsten op grond van misbruik van omstandigheden

In een recente publicatie in het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, bespreekt advocaat Daniel Burgers een recent arrest van de Hoge Raad (HR 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:867). Hiernaast bespreekt Daniel Burgers het juridische leerstuk misbruik van omstandigheden en vernietiging van overeenkomsten op grond daarvan (artikel 3:44 lid 4 BW).

Bewindvoerders

Specifiek voor bewindvoerders wordt opgemerkt dat als zij namens hun cliënt een beroep willen doen op vernietiging van een overeenkomst op grond van misbruik van omstandigheden, zij het kenbaarheidsvereiste van de bijzondere omstandigheden niet moeten onderschatten. Zijn er geen of weinig feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de wederpartij wist of had behoren te begrijpen dat hun cliënt door een ziekte tot het verrichten van aankopen werd bewogen en de wederpartij hun cliënt daarvan diende te weerhouden, dan zal een beroep op vernietiging op grond van misbruik van omstandigheden vermoedelijk afketsen op het kenbaarheidsvereiste. Een gerechtelijke procedure is dan dus geen gelopen race.

Informatie en juridisch advies

Wenst u hier meer informatie over te ontvangen? Dan kunt u na het lezen van de publicatie contact met ons opnemen.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

29-11-2017