AllesBewindvoering

Aansprakelijkheid van de bewindvoerder

By 30 november 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Bewindvoering advocaat

In een blog van 25 augustus jl. zijn wij al uitgebreid ingegaan op een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden over het onderwerp aansprakelijkheid van bewindvoerders. Uit deze blog blijkt kort gezegd dat bewindvoerders hun taken als “goed bewindvoerder” moeten verrichten en dat op hen een zekere zorgplicht rust. Onlangs speelde bij de Rechtbank Limburg een andere kwestie die zag op de aansprakelijkheid van een bewindvoerder. Hieronder gaan wij nader in op deze uitspraak van de rechter, maar eerst kort nog even terug naar de theorie.

Aansprakelijkheid bewindvoerder

Wanneer is een bewindvoerder precies aansprakelijk voor schade jegens de rechthebbende? Op grond van de wet (artikel 1:444 BW) is een bewindvoerder jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Maar wanneer kan gesproken worden van een “goed bewindvoerder”? En wanneer voldoet een bewindvoerder aan de zorgplicht? Van dit laatste is kort gezegd sprake als de bewindvoerder aan de onder bewind staande goederen de zorg besteedt die men gewoonlijk ook aan eigen goederen geeft.

Eigenlijk volgt hieruit dat schade die voortkomt uit begrijpelijke vergissingen of uit ongewone maar niet onacceptabele (beheersbeslissingen), buiten het schootsveld van de persoonlijke aansprakelijkheid van de bewindvoerder vallen. Maar als gesteld kan worden dat een andere goed bekend staande bewindvoerder niet hetzelfde zou hebben gehandeld, dan ligt de persoonlijke aansprakelijkheid van de bewindvoerder op de loer.

Vonnis Rechtbank Limburg: wel of geen aansprakelijkheid?

In een recente kwestie bij de Rechtbank Limburg werd een bewindvoerder aansprakelijk gesteld voor een aantal schadeposten (kosten). Kort gezegd verwijt de rechthebbende de bewindvoerder dat deze ernstig nalatig is geweest in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Eén van de vorderingen van de rechthebbende was dat de bewindvoerder had nagelaten zorgtoeslag voor een bepaald jaar aan te vragen. Het misgelopen bedrag wordt door de rechthebbende in rechte op de bewindvoerder verhaald.

De rechter steekt hier echter een stokje voor en oordeelt dat de bewindvoerder niet aansprakelijk is voor deze post. Aangezien deze kosten verrekend waren met een belastingschuld, is er geen schade voor de rechthebbende.

Voor een andere vordering is de bewindvoerder echter wel aansprakelijk. Het gaat hier om een nota van het “Atrium MC” (ziektekosten). De rechthebbende stelt dat hij een nota van dit MC niet vergoed heeft gekregen, omdat hij ten tijde van de behandeling nog niet verzekerd was. De bewindvoerder heeft weliswaar een verzekering aangevraagd, maar naar de mening van de rechthebbende was dit veel te laat gebeurd. De kantonrechter rekent dit de bewindvoerder aan en oordeelt:

Het verweer van de bewindvoerder gaat echter niet op omdat het naar verkeersopvatting tot de taak van de inkomensbeheerder hoort te controleren op de aanwezigheid van een ziektekostenverzekering. Immers, gaat het hierbij om een belangrijke, verplichte, basisvoorziening die aan de ene kant tot uitgaven aan premies, eigen risico en eigen bijdragen leidt, maar anderzijds kan leiden tot grote verlichting in de uitgaven ingeval van ziekte. Gelet op het grote belang hiervan had het op de weg van de bewindvoerder gelegen reeds bij de aanvang van het inkomensbeheer bij de rechthebbende te informeren naar het bestaan van een zorgverzekering. De bewindvoerder heeft niet gesteld dat zij dit heeft gedaan en dus wordt de bewindvoerder aansprakelijk gehouden voor deze kosten.

Met andere woorden: de bewindvoerder had meteen bij aanvang van het inkomensbeheer bij de rechthebbende moeten informeren of de rechthebbende een zorgverzekering had afgesloten. Als dat niet het geval is, dan dient de bewindvoerder daar alsnog zorg voor te dragen.

Juridische tips

Wees er als bewindvoerder dus alert op dat onder meer belangrijke verzekeringen – zoals een zorgverzekering – meteen bij aanvang van het bewind gecontroleerd worden. Doet u dat niet, dan loopt u een persoonlijk risico.

Geïnteresseerden kunnen deze uitspraak van de rechtbank via het volgende ECLI-nummer vinden: ECLI:NL:RBLIM:2017:11107.

 

Vragen/Juridisch advies

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan eens contact met een van onze juristen op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

30-11-2017