AllesArbeidsrecht

Ontslag na inname rijbewijs?

By 6 juli 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Legal88

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen indien de werknemer zijn rijbewijs verliest? Bijvoorbeeld wegens een hoge snelheidsovertreding of wegens het rijden onder invloed? In dit artikel staan deze vragen centraal.

Ontslag na inname rijbewijs?

In deze zaak gaat het om een elektricien die uit hoofde van zijn functie over een bedrijfsauto beschikte. Partijen zijn omtrent deze bedrijfsauto onder andere de volgende bepaling overeengekomen:

Indien de werknemer gebruik maakt van de bedrijfsauto is het verboden meer alcohol te gebruiken dan wettelijk is toegestaan dan wel andere middelen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Wordt de rijbevoegdheid van de werknemer door een gerechtelijke procedure voor een bepaalde tijd ontzegd, dan heeft de werkgever het recht de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen.

Recentelijk reed de werknemer in kwestie terug van een feestje (in privé tijd) en raakte betrokken bij een ongeval. De politie doet meteen onderzoek en constateerde dat de werknemer onder invloed van alcohol was. De politie vorderde zijn rijbewijs in.

De werkgever heeft op zijn beurt de werknemer geschorst en de loonbetaling stopgezet. Aangezien de werknemer werd veroordeeld tot 8 maanden rij ontzegging, heeft de werkgever een ontbindingsverzoek bij de rechter ingediend. Volgens de werkgever kon de werknemer zijn functie zonder rijbewijs niet uitoefenen en dient de werkgever hard op te treden tegen dit soort kwesties.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt allereerst dat de werknemer gedurende een bepaalde tijd niet inzetbaar was doordat zijn rijbewijs was ingenomen door de politie. Dit kan de werknemer worden toegerekend: de kantonrechter oordeelt dat werknemer door zijn fout de contractuele plicht tot het uitvoeren van zijn werkzaamheden niet kan nakomen. Dit kan de werknemer worden toegerekend.

De kantonrechter oordeelt vervolgens echter dat het beëindigen van het dienstverband een brug te ver is. De kantonrechter ziet geen verband tussen de fout van de werknemer en de organisatie van de werkgever. Hierbij is ook van belang dat het ongeval in de privé tijd van de werknemer plaatsvond. De werknemer mag dus niet ontslagen worden.

Deze uitspraak is via de volgende link te lezen: Rechtspraak.

Lessen voor de praktijk

Als een werknemer zijn rijbewijs verliest, bijvoorbeeld vanwege het rijden onder invloed van alcohol, dan betekent dit dus niet dat de werknemer sowieso kan worden ontslagen. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval of een ontslag tot de mogelijkheden behoort. Belangrijke punten hierbij zijn of de werknemer zijn werkzaamheden nog kan uitvoeren en of er een groot verband is tussen de fout en de concrete werkzaamheden van de werknemer.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem eens vrijblijvend contact met ons op!

Legal8

info@legal8.nl

088 – 88 3 8888

06-07-2015