AllesArbeidsrecht

Ontslag omdat een werknemer te dik is?

By 11 augustus 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Op 12 maart 2012 hebben wij geblogd over een mogelijk ontslag wegens obesitas morbide. In die betreffende zaak had de werkgever aannemelijk gemaakt dat de werknemer in kwestie door het extreme overgewicht niet in staat was om aan alle functie eisen te voldoen. Onlangs heeft de rechter weer moeten oordelen over een soortgelijke kwestie.

Ontslag omdat een werknemer te dik is?

In deze zaak ging het om een groepsleider bij een kinderdagcentrum. De werknemer leed aan niet zomaar obesitas morbide, maar ‘super obesitas morbide’ (extreem overgewicht). Partijen zijn niet in discussie over de vraag of de werknemer lijdt aan extreem overgewicht. Dat is in dit dossier wel duidelijk. Partijen verschillen echter wel van mening over de vraag of en zo ja, tot welke beperkingen dit overgewicht leidt voor het functioneren van deze werknemer. Zoals u zich kunt voorstellen, kan extreem overgewicht leiden tot complicaties ten aanzien van de uit te voeren en overeengekomen werkzaamheden. De werkgever in kwestie stelt dat de werknemer door zijn extreme overgewicht niet in staat is normaal te functioneren en niet (meer) voldoetaan de eisen van zijn functie. De werknemer in kwestie is het hier vanzelfsprekend niet mee eens en vindt dat hij wel aan de eisen van zijn functie kan voldoen, zelfs ondanks zijn extreme overgewicht.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever in kwestie:

vanaf eind 2007 in de gesprekken met werknemer voorstellen heeft gedaan om met begeleiding zijn gewicht terug te dringen, zijn conditie te verbeteren en om te werken aan de achterliggende (verslavings-) problematiek. Werknemer is op een aantal van die voorstellen niet ingegaan. Werknemer heeft blijkbaar echter zelf wel enige tijd pogingen gedaan te werken aan zijn overgewicht en aan het verbeteren van zijn conditie. Het is echter kennelijk niet gelukt daarin een blijvende verandering ten goede aan te brengen.

Met andere woorden heeft de werkgever van alles gedaan om het overgewicht terug te dringen, maar is de werknemer op een aantal van die voorstellen niet ingegaan. Omdat binnen afzienbare termijn zich geen verandering ten goede zal aftekenen, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De werknemer krijgt wel een ‘billijke vergoeding’ mee.

De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Net zoals in de eerder genoemde uitspraak waar wij over hebben geblogd in 2012, is het bovenstaande afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Een dergelijke kwestie is doorgaans erg lastig en wij raden werkgevers en werknemers aan terzake juridisch advies in te winnen. Uiteraard kunnen wij u daartoe van dienst zijn.

Legal8

088 – 88 3 8888

11-08-2014