AllesArbeidsrecht

Ziekte en vakantie. Hoe zit dat precies?

By 13 augustus 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Indien een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, dan dient hij of zij zich ‘gewoon’ ziek te melden bij zijn of haar werkgever. Dat de werknemer op vakantie is, maakt hierin geen verschil. Indien de werkgever een bepaald ziekteverzuimreglement hanteert, dan dient de werknemer zich conform deze afspraken ziek te melden bij de werkgever. Dus ook tijdens zijn of haar vakantie.

Ziekte en vakantie

Wij adviseren werkgevers om een dergelijk ziekteverzuimreglement te hanteren en daarin een bepaling op te nemen dat indien een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, hij of zij een verklaring van een arts moet overleggen (als de werknemer in het buitenland is, een verklaring van een buitenlandse (huis)arts). Op deze manier behoudt u als werkgever controle op de situatie. In beginsel dient de werknemer zich aan deze afspraken te houden.

Houdt de werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken, dan is het opleggen van sancties soms gerechtvaardigd (denk bijvoorbeeld aan loonopschorting). Hier dient echter terughoudend mee te worden omgegaan. Het advies is om in een dergelijke situatie eerst juridisch advies in te winnen.

Vakantiedagen of ziektedagen?

Wordt de werknemer ziek tijdens zijn of haar vakantie, dan kan de vraag gesteld worden of deze dagen waarop de werknemer ziek is als ziektedagen of als vakantiedagen aangemerkt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij is dat in een dergelijke situatie geen vakantiedagen worden afgeschreven, maar dat deze dagen worden aangemerkt als ziektedagen.

In een van toepassing zijnde CAO kan hiervan zijn afgeweken. Ook kunnen partijen onderling andere afspraken overeenkomen.

Juridische tips

1. Neem in uw ziekteverzuimreglement op welke procedure precies geldt ten aanzien van ziek worden tijdens vakanties en wat er van de werknemer verwacht wordt.

2. Blijf goed communiceren met de werknemer die ziek is op vakantie.

3. Bij eventuele problemen of discussies is het verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen.

Wij zijn graag bereid u verder te informeren en te adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer.

Legal8

088 – 88 3 8888

13-08-2014