AllesArbeidsrecht

Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement (update)

By 4 oktober 2018 februari 21st, 2020 No Comments

Wij kunnen het belang van een goed bedrijfsreglement niet vaak genoeg onder de aandacht brengen. Daarom schrijven wij nu opnieuw een blog over dit onderwerp in relatie tot ontslag op staande voet. In meerdere blogs hebben wij geschreven dat een goed bedrijfsreglement (heel) erg belangrijk is voor werkgevers, met name in situaties zoals een ontslag op staande voet. In deze blog geven wij een update over dit belangrijke onderwerp binnen het arbeidsrecht en bespreken wij een recente uitspraak.

Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement (update)

Eerst even terug naar een vorige blog. In een blog van begin 2017 moest de Rechtbank Amsterdam oordelen over een gegeven ontslag op staande voet voor een medewerker die een pak Optimel (drink yoghurt) had meegenomen van werk. De werkgever vond dit absoluut niet kunnen en ontsloeg de medewerker op staande voet. De medewerker was het hier niet mee eens en de kantonrechter in Amsterdam moest eraan te pas komen.

In deze zaak gaat het om een werkgever, een supermarkt, en een medewerker die al elf jaar werkzaam was bij deze werkgever. De werkgever maakte gebruik van een bedrijfsreglement, welk reglement ook van toepassing was verklaard op de arbeidsovereenkomst tussen partijen. Onderdeel van dit bedrijfsreglement, is een strikt verbod voor het meenemen van onbetaalde producten. Opgenomen is tevens dat overtreding van dit beding, ontslag op staande voet zou kunnen betekenen. De werkgever maakte gebruik van steekproefsgewijze controles en bij één van deze controles viel de medewerker door de mand. De medewerker bleek een pak Optimel meegenomen te hebben zonder daarvoor betaald te hebben. De werkgever vond dit genoeg reden om de medewerker op staande voet te ontslaan.

De kantonrechter was het met de werkgever eens. Het meenemen van producten zonder daarvoor te betalen, is een voldoende dringende reden voor een ontslag op staande voet. Een belangrijk punt voor de kantonrechter, is dat de werkgever een duidelijk bedrijfsreglement had waar expliciet in opgenomen is dat overtreding tot een ontslag op staande voet kon leiden. De medewerker was dus een gewaarschuwd mens.

Belang strikte naleving bedrijfsreglement

De rechter is van oordeel dat het belang van de werkgever bij strikte naleving van het bedrijfsreglement op dit punt dus zwaarder weegt dan het belang van de medewerker. Ook in een andere, recente uitspraak speelde het belang van een bedrijfsreglement. De Rechtbank Den-Haag moest oordelen over een IKEA-medewerker die in strijd handelde met het personeelsreglement door een personeelspas met korting te gebruiken voor aankopen voor anderen, terwijl deze pas alleen gebruikt mocht worden voor eigen gebruik (en andere voorwaarden). De werknemer overtrad het bekende bedrijfsreglement.

De rechter oordeelt dat het gegeven ontslag op staande voet terecht was, met name omdat het bedrijfsreglement dit handelen expliciet verbood. De rechter vond ook de door de werkgever aangevoerde precedentwerking van belang. IKEA wenst precedenten immers te voorkomen en handhaaft het reglement dus strikt, hetgeen de rechter in deze kwestie een zwaarwegend argument vond.

Als IKEA geen bedrijfsreglement had gehad dan wel het reglement niet strikt had nageleefd, dan had het ontslag op staande voet vermoedelijk niet standgehouden.

TIP voor werkgevers: stel een (goed) bedrijfsreglement op

Uit deze uitspraken blijkt maar weer eens het grote belang van een duidelijk bedrijfsreglement. Wij adviseren werkgevers dan ook om een goed en duidelijk bedrijfsreglement op te stellen en deze van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomst. Zonder een dergelijk reglement staat u als werkgever doorgaans een stuk minder sterk.

De uitspraken zijn via de volgende links te lezen: rechtspraak en ontslag op staande voet.

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u juridisch in te winnen? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

04-10-2018