AllesArbeidsrecht

Arbeidsrecht: de voordelen van een no-riskpolis (looncompensatie bij ziekte)

By 16 oktober 2018 februari 21st, 2020 No Comments

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om het loon bij ziekte gedurende 104 weken door te betalen (althans ten minste 70% daarvan). Dat is nogal wat. In onze blog van 14 februari 2017  kunt u lezen dat de regelgeving in Nederland hiermee behoorlijk afwijkt van andere Europese landen. Een zieke werknemer kan een werkgever dus behoorlijk veel geld kosten. In deze blog gaan wij nader in op een aspect dat de werkgever juist tegemoetkomt: de looncompensatie bij ziekte of met andere woorden: de “no-riskpolis”.

Wat is de no-riskpolis?

Eigenlijk is de no-riskpolis niets anders dan een looncompensatie voor de werkgever als hij een medewerker met een ziekte of handicap in dienst neemt. Het UWV neemt de Ziektewetuitkering dan over en keert deze uit aan de medewerker. Deze no-riskpolis moet werkgevers stimuleren om zieke werknemers en werknemers met een arbeidshandicap aan te nemen. De woorden no-risk zeggen het eigenlijk al: geen risico. Nu is dit ietwat te kort door de bocht, aangezien er wel degelijk (indirecte) risico’s aan verbonden zijn, maar in essentie wordt de loonbetaling inderdaad door het UWV gecompenseerd.

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers hier niet of onvoldoende van op de hoogte zijn. In sommige gevallen kunt u als werkgever namelijk het UWV voor de kosten van de Ziektewetuitkering laten ‘opdraaien’. Hier zitten natuurlijk wel spelregels aan…

De voorwaarden

Er geldt namelijk een aantal voorwaarden voor de no-riskpolis. Zo dient de medewerker bij het begin van het dienstverband een WIA- (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), WAO- of WAZ-uitkering (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) te ontvangen. Ook kan er recht op de no-riskpolis zijn als de medewerker een Wajong-uitkering ontvangt of een WSW-indicatie (wet sociale werkvoorziening) had/heeft of werkzaam was/is op grond van de Participatiewet. Op de website van het UWV staat een volledig overzicht van alle werknemers die onder de no-riskpolis vallen en de voorwaarden.

U hoeft als werkgever de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen bij het UWV. Op het moment dat de medewerker ziek wordt, kunt u op het in te vullen formulier aangeven dat voor hem of haar de no-riskpolis geldt. Uiteraard moet u dan wel weten of dit voor de specifieke medewerker geldt.

Heeft een medewerker een no-risk status?

Hoe komt u erachter of een medewerker die u in dienst wenst te nemen dan wel reeds in dienst heeft een no-risk status heeft? Natuurlijk kan het overduidelijk zijn en kan de medewerker het u actief mededelen. U kunt het ook zelf aan de medewerker vragen. Echter, op grond van de wet mag dit laatste pas zodra een medewerker twee maanden bij u in dienst is.

Tips voor werkgevers

De no-riskpolis kan u als werkgever geld besparen. U moet het alleen wél weten. Deelt een medewerker dit niet zelf mede en heeft u er geen weet van, dan kunt u meteen na afloop van de genoemde twee maanden termijn, actief navraag doen bij de medewerker. Valt de medewerker helaas uit? Meldt dit aan het UWV en doe (in het formulier) actief een beroep op de no-riskpolis.

Een laatste tip: meld de zieke medewerker binnen een termijn van 6 weken bij het UWV ziek. Gebeurt dit niet of te laat, dan riskeert u als werkgever een forse boete. Dat zou toch zonde zijn

 

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u juridisch geadviseerd te worden? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

16-10-2018