AllesArbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens diefstal op de werkvloer

By 27 maart 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

Een kassamedewerkster heeft, in strijd met de huisregels van de supermarkt waar zij in dienst is, een blikje energydrank uit de winkelschappen genomen en niet afgerekend voor consumptie. De medewerkster is daarop aangesproken. Er volgt vervolgens schorsing en ontslag op staande voet. De medewerkster laat het er echter niet bij zitten en gaat naar de rechter.

De kantonrechter geeft de medewerkster gelijk. Naar het oordeel van de kantonrechter was het gegeven ontslag op staande voet een te zware sanctie en een minder zwaar middel zou in de ogen van de kantonrechter passender zijn geweest.

De supermarkt laat het er echter niet bij zitten en gaat in beroep bij het Gerechtshof Den Haag. De supermarkt stelt dat de werkneemster bekend was met de strakke regels met betrekking tot de aanschaf van goederen uit de supermarkt door haar eigen personeel. Ondanks deze bekendheid, heeft de medewerkster het blikje energydrank niet afgerekend.

Ontslag op staande voet passend?

De schending van deze gedragsregels van de supermarkt leverde volgens het hof in beginsel grond voor ontslag op staande voet op. In beginsel, want bij de vraag of een ontslag op staande voet passend is, moeten altijd alle omstandigheden van het geval worden meegewogen.

Belangrijke omstandigheden zijn volgens het hof dat de medewerkster eerst diverse malen had ontkend dat van schending van de huisregels sprake was. Ze had bovendien tegen beter weten in volgehouden dat zij het blikje energydrank wel betaald had, hetgeen onjuist was. Hiernaast heeft de medewerkster nog meer misleidende informatie medegedeeld welke informatie de werkneemster zwaar wordt aangerekend. De sanctie is weliswaar zwaar, maar het ontslag is terecht gegeven, aldus het hof. Deze uitspraak van het hof is te vinden via de volgende link:

Rechtspraak

Ontslag op staande voet en huisregels

Alleen al uit het feit dat de kantonrechter anders oordeelde dan het hof, blijkt wel dat dit soort zaken lastig te beoordelen zijn. Werkgevers doen er goed aan om het personeel goed te informeren over opgestelde huisregels en hun beleid hierop afstemmen. Een ontslag op staande voet is immers een zware sanctie.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet of over andere juridische vraagstukken, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen opnemen.

27-03-2014