AllesArbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens kopstoot?

By 22 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Zoals al wij al eerder hebben geblogd, is een ontslag op staande voet in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Ook hoeft er voor ontslag op staande voet geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Echter, omdat het ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft voor een werknemer (onder meer verlies van zijn baan en geen WW-uitkering), heeft de wetgever bepaald dat sprake moet zijn van een ‘dringende reden’. Zie ook onze blog d.d. 23 juli jl.

In een recente zaak speelde de vraag of het geven van een kopstoot van een werknemer aan zijn leidinggevende een dergelijke dringende reden opleverde en aldus een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet wegens kopstoot?

Een werknemer die al geruime tijd (ca. 10 jaar) in dienst was bij zijn werkgever, heeft op een gegeven moment een functioneringsgesprek met zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek lopen de emoties hoog op en wanneer de werknemer wil opstappen, meldt zijn leidinggevende: “hier, we zijn nog niet klaar”. De werknemer vindt de term “hier” meer voor honden en wordt erg kwaad. Zó kwaad, dat hij naar zijn leidinggevende loopt en hem een kopstoot geeft. De werknemer wordt vervolgens op staande voet ontslagen door zijn werkgever.

Oordeel kantonrechter

In eerste instantie heeft de kantonrechter geoordeeld dat het ontslag op staande voet terecht was. De werknemer was het hier niet mee eens en is in hoger beroep gegaan. Hij vond dat er geen sprake was van een dringende reden. Hij was namelijk psychisch niet helemaal in orde en er was bovendien naar zijn mening geen fysiek letsel opgetreden na de kopstoot. Zo erg was het volgens hem allemaal niet.

Hoger beroep: ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven

Het Hof gaat niet mee met de werknemer en oordeelt kort gezegd dat de kopstoot een dringende reden voor het ontslag op staande voet oplevert. Met andere woorden is het ontslag op staande voet dus rechtsgeldig gegeven. Dat de werknemer allerlei privé omstandigheden probeerde aan te tonen, maakt dit niet anders. De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Juridisch advies ontslagrecht

Ondanks dat het ontslag op staande voet in bovengenoemde zaak stand houdt, is dit in de praktijk vaak anders. Het geven van een kopstoot aan de leidinggevende is natuurlijk ook vrij ernstig. Maar zoals in alle arbeidszaken, spelen alle omstandigheden van het geval een rol en kan de uitkomst in een andere, doch vergelijkbare zaak, anders zijn. In de praktijk blijkt dat ontslagen op staande voet vaak succesvol door werknemers worden aangevochten.

Mocht u vragen hebben op het gebied van ontslag (op staande voet), neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Ook voor vragen op andere rechtsgebieden, waaronder het arbeidsrecht. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

22-09-2014