AllesOndernemingsrecht

Ontslag statutair bestuurder. Einde managementovereenkomst?

By 15 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_79476640

In de zogenoemde “15 april-arresten” (uit 2005) bepaalde ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, dat een ontslag van een statutair bestuurder ook een einde maakt aan zijn of haar arbeidsovereenkomst. In deze uitspraken ging het om een statutaire bestuurder met een arbeidsovereenkomst met de vennootschap in kwestie.

Managementovereenkomst

In een recente situatie ging het echter om een statutair bestuurder die niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een managementovereenkomst werkzaam was. Geldt het bepaalde in de 15-april arresten ook in deze situatie?

Eind 2013 heeft de Hoge Raad bepaald dat het bepaalde in de 15-april arresten niet op deze situatie van toepassing is, met name omdat een managementovereenkomst geen arbeidsovereenkomst in de zin van de wet is. De managementovereenkomst moet dus separaat worden beëindigd. 

Indien het gewenst is dat de managementovereenkomst gelijktijdig eindigt met het beëindigen van de rechtsverhouding als statutair bestuurder, dan kan dat uiteraard worden opgenomen in de managementovereenkomst. Het is wel zaak dit zorgvuldig te formuleren! Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Bedrijfsjuristen

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met een van onze bedrijfsjuristen.

15-6-2014