AllesArbeidsrecht

Loonstop bij weigeren passende arbeid?

By 16 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Mag een werkgever het loon van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer die weigert passende arbeid te verrichten stopzetten? In beginsel is het antwoord daarop ‘ja’. Er is echter lange tijd onduidelijkheid geweest op welke uren deze loonsanctie precies zag. Betreft het een loonstop voor alleen de uren die de werknemer ten onrechte niet werkt of kan het volledige salaris worden stopgezet?

Volledige loonstop?

In onder meer 2005 en 2009 oordeelden kantonrechters dat een loonsanctie in een dergelijke situatie ‘enkel betrekking kan hebben op de uren waartoe de werknemer in staat werd geacht passende arbeid te verrichten en de werkgever steeds de uren moet doorbetalen waarin de werknemer door ziekte geen (passende) arbeid kan verrichten’.

In 2013 heeft de kantonrechter te Groningen echter geoordeeld dat het volledige salaris mag worden stopgezet indien een werknemer weigert re-integratiewerk (of: passend werk) te verrichten. Onlangs (6 juni jl.) heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, deze uitspraak bevestigd. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 6 juni 2014 geoordeeld dat een werkgever het volledige loon mag stopzetten als een werknemer weigert om passende arbeid te verrichten. Een volledige loonstop dus.

Wel oordeelt de Hoge Raad dat onder omstandigheden een algeheel verval van de loondoorbetalingsplicht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Deze recente uitspraak is hier te lezen: Rechtspraak.

Wat betekent dit voor u?

Wat dit in de praktijk voor u kan betekenen, lichten wij graag toe. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

16-6-2014