AllesArbeidsrecht

Ontslag tijdens proeftijd rechtsgeldig?

By 15 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_79476640

Op 13 mei jl. hebben wij geblogd over het ontslag tijdens de proeftijd. Wij hebben toen al gemeld dat een werkgever een werknemer in principe mag ontslaan in de proeftijd als deze proeftijd schriftelijk is overeengekomen. In een recente uitspraak van de rechter te Zwolle blijkt dat werkgevers veel ruimte hebben bij een ontslag in de proeftijd. Wat was er aan de hand?

Ontslag tijdens proeftijd

Een werknemer heeft in de proeftijd ontslag gekregen van de werkgever in kwestie. De werknemer was het hier niet mee eens en was van mening dat de werkgever ‘oneigenlijk gebruik’ heeft gemaakt van het overeengekomen proeftijdbeding, omdat niet de geschiktheid van werknemer voor de functie in geding was, maar de relatie met de partner van de werknemer. Dat mag volgens de werknemer in deze discussie geen rol spelen.

De kantonrechter oordeelt dat:

De bevoegdheid de arbeidsovereenkomst op grond van het proeftijdbeding op te zeggen kan worden misbruikt. Dat is het geval indien de opzegging verband houdt met (verboden) discriminatie. Of de opzegging door een werkgever van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd al dan niet het resultaat is van het beproeven van de geschiktheid van de werknemer voor de functie, is daarom niet van belang.

Duidelijke taal. De vordering van de werknemer wordt aldus afgewezen en het gegeven ontslag tijdens de proeftijd is rechtsgeldig.

Zorgvuldig handelen

Vervolgens meldt de kantonrechter nog wel dat het bovenstaande niet betekent dat de werkgever niet zorgvuldig behoeft te handelen:

Ook al is de opzegging zelf, behoudens bij misbruik van bevoegdheid, niet onderworpen aan toetsing, dat wil niet zeggen dat de partij die opzegt niet zorgvuldig behoeft te handelen. Bij de uitoefening van de opzegbevoegdheid dient binnen redelijke grenzen rekening te worden gehouden met de belangen van de wederpartij.

Werkgevers dienen dus zorgvuldig te handelen. In deze kwestie oordeelde de kantonrechter dat de werkgever zorgvuldig had gehandeld.

Termijn mededeling ontslag

In een recente uitspraak heeft het Hof geoordeeld dat voor een rechtsgeldig ontslag tijdens de proeftijd, de ontslagmededeling de werknemer binnen de proeftijd moet hebben bereikt. Let dus ook op deze termijn!

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u uiteraard graag van dienst.

 

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

15-09-2014