AllesArbeidsrecht

Het nieuwe ontslagrecht: nu al van toepassing?

By 15 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_97066739

Zoals wij al eerder geblogd hebben, zal het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 van kracht gaan. Een onderdeel hiervan is de aanpassing van de zogenoemde kantonrechtersformule. Zie overigens voor meer informatie onze blog van 7 juli jl. Begin september jl. oordeelde de kantonrechter te Utrecht dat deze nieuwe regels onder omstandigheden nu al van toepassing kunnen zijn. Wat speelde er precies?

Het nieuwe ontslagrecht: nu al van toepassing?

In deze zaak werd ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een directeur van een Woningbouwvereniging gevraagd. Partijen waren het erover eens dat de directeur een ontbindingsvergoeding zou meekrijgen, echter op grond van de huidige kantonrechtersformule (met factor C=1) zou deze vergoeding neerkomen op een bedrag van ongeveer 3 ton. Dat was voor de vereniging te veel. Op grond van de toekomstige regels zou de directeur echter  maximaal een bedrag van € 75.000,- (dan wel een jaarsalaris) meekrijgen. De vereniging besloot zich (onder andere) te beroepen op deze nieuwe regel (de ‘transitievergoeding‘).

Wet werk en zekerheid / nieuwe ontslagrecht

De rechter ging (gedeeltelijk) met de vereniging mee en besloot dat een vergoeding van 3 ton te hoog was. Dat was voor de rechter ‘maatschappelijk niet aanvaardbaar’. De rechter kwam in afwijking hiervan tot een vergoeding van € 180.000,-. De rechter geeft expliciet aan bij de berekening van deze vergoeding rekening te hebben gehouden met de aanstaande wetswijziging (Wet werk en zekerheid).

Wat ook meespeelde, is het feit dat naast de aanstaande wetswijziging een ander besluit een rol speelt, namelijk de ‘Wet normering topinkomens‘. Ook in deze wet worden vertrekpremies gemaximeerd.

De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Wat betekent dit nu voor de praktijk?

De rechter heeft in deze zaak rekening gehouden met, onder andere, de aanstaande wetswijziging per 1 juli 2015. Echter, aan deze uitspraak dient geen algemene betekenis gegeven te worden, temeer omdat er meer argumenten een rol speelden. Maar een beroep op dit argument is op grond van deze uitspraak zeker niet kansloos en kan bijvoorbeeld worden meegenomen als een ‘onderbouwend’ argument.

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u uiteraard graag van dienst.

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

15-09-2014