Alles

Ontslag wegens disfunctioneren?

By 19 maart 2012 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_79476640

U kunt een werknemer voor ontslag in aanmerking brengen op grond van disfunctioneren. Maar dit kan niet zomaar. Een ontslag op grond van disfunctioneren heeft pas kans van slagen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Disfunctioneren

Allereerst moet u als werkgever aantonen dat de betreffende werknemer onvoldoende functioneert (ofwel ‘disfunctioneert). Dit betekent dat de betreffende werknemer niet meer voldoet aan de functie eisen die aan hem of haar gesteld worden. In de praktijk blijkt dat hier niet zomaar aan voldaan is.

Hiernaast moet de werkgever de werknemer voldoende wijzen op zijn “slechte” of “mindere” functioneren. Tevens moet de werkgever de werknemer gedurende een bepaalde tijd in de gelegenheid stellen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Er dient bijvoorbeeld een verbetertraject opgezet te worden. Al met al wordt er behoorlijk wat van de werkgever verwacht. Kort en goed: de werkgever moet serieus en actief geprobeerd hebben om het functioneren te verbeteren.

Juridisch advies ontslag wegens disfunctioneren

Heeft u behoefte aan juridisch advies terzake een ontslag wegens disfunctioneren? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

19-03-2012