AllesArbeidsrecht

Opvolgend werkgever. Risico’s?

By 8 november 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

Wanneer u als werkgever een werknemer in dienst wil nemen voor bepaalde tijd, dan is het verstandig om te controleren of er geen sprake is van ‘opvolgend werkgeverschap’. Het belangrijke begrip opvolgend werkgeverschap speelt met name een rol met betrekking tot de ketenregeling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Opvolgend werkgeverschap

In de bovengenoemde keten tellen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van voorgaande werkgevers mee als het een opvolgend werkgever (verschillende werkgevers) betreft. Dit kan dus voor u als werkgever een groot risico met zich meebrengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een uitzendkracht in dienst wordt genomen door een werkgever.

Risico

Dit bovenstaande kan betekenen dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. Dat is een aanzienlijk risico, welk risico voorkomen dient te worden.

Wanneer is er sprake van opvolgend werkgeverschap?

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap indien de werknemer bij de opvolgend werkgever een functie krijgt met wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden. Hiernaast dienen er tussen de opvolgend werkgever en de vorige werkgever zodanige banden te bestaan, dat ook de nieuwe werkgever inzicht heeft in de competenties van de werknemer en zijn geschiktheid voor de werkzaamheden. Is er dus sprake van opvolgend werkgeverschap, dan dient de nieuwe werkgever hierop alert te zijn!

Juridisch advies opvolgend werkgeverschap

Heeft u vragen over het opvolgend werkgeverschap? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

08-11-2013