Contractenrecht

Opzegging van duurovereenkomsten

By 5 november 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

Een duurovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen zich verbinden om gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer prestaties te verrichten. Een voorbeeld van een duurovereenkomst is een distributieovereenkomst. Welke regels gelden bij het opzeggen van een duurovereenkomst?

Opzegging duurovereenkomst voor bepaalde tijd

Ten aanzien van duurovereenkomsten voor bepaalde tijd is de hoofdregel dat deze duurovereenkomsten gedurende de overeengekomen (bepaalde) tijd niet opzegbaar zijn. Hier bestaan echter wel uitzonderingen op. Indien bijvoorbeeld tussentijdse opzegging uitdrukkelijk is overeengekomen of sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan onder omstandigheden de duurovereenkomst voor bepaalde tijd wel opgezegd worden. Van onvoorziene omstandigheden zal echter niet snel sprake zijn.

Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ten aanzien van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt als hoofdregel dat deze duurovereenkomsten in beginsel wel kunnen worden opgezegd. Uit de jurisprudentie volgt echter dat de redelijkheid & billijkheid kunnen meebrengen dat een dergelijke opzegging slechts mogelijk is indien daar een redelijke grond voor is, waarbij een redelijke opzegtermijn in acht moet worden genomen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan tevens sprake zijn van een schadevergoedingsplicht aan de zijde van de opzeggende partij.

Wij informeren en adviseren u graag over het bovenstaande onderwerp. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.

05-11-2013