AllesContractenrecht

Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd: voldoende zwaarwegende grond vereist?

By 8 augustus 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

In een publicatie van juni vorig jaar, heeft Daniel Burgers het onderwerp “opzegging van duurovereenkomsten” uitgebreid besproken. Deze publicatie kunt u overigens via de volgende link lezen: opzegging duurovereenkomsten.

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin bevestigd wordt dat onder omstandigheden een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen opzegbaar is indien er een zwaarwegende grond voor opzegging aanwezig is. Hieronder zal nader op dit arrest worden ingegaan, maar eerst wordt kort besproken wat een duurovereenkomst precies inhoudt en wat het verschil in opzegging is tussen duurovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd.

Duurovereenkomst

Een duurovereenkomst is een overeenkomst waaruit voortvloeiende of telkens terugkerende rechten en verplichtingen voortvloeien. Denk aan de agentuurovereenkomst of de arbeidsovereenkomst. Dit zijn benoemde duurovereenkomsten: voor dergelijke duurovereenkomsten bestaat specifieke wetgeving (zoals artikel 7:248 BW en 7:610 e.v. BW). Er zijn echter ook onbenoemde (niet in de wet geregelde) duurovereenkomsten zoals de distributieovereenkomst. Aangezien hier specifieke wetgeving voor ontbreekt, is het algemene overeenkomstenrecht van toepassing.

Opzegging duurovereenkomsten: verschil bepaalde en onbepaalde tijd

Een duurovereenkomst kan net als andere overeenkomsten, voor bepaalde of onbepaalde tijd worden gesloten. Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd, zonder tussentijds opzegbeding, zijn in beginsel niet tussentijds opzegbaar. Volgens vaste rechtspraak zijn duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel echter wél tussentijds opzegbaar. Maar onder omstandigheden is voor opzegging van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd een zwaarwegende grond vereist. Een andere uitzondering op de tussentijdse opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd is, zoals Daniel Burgers in de bovengenoemde publicatie ook schreef, dat uit de bedoeling van partijen niet-opzegbaarheid kan voortvloeien.

Arrest 7 juli 2017: zwaarwegende grond nodig voor opzegging duurovereenkomst

In dit arrest gaat het om een zogenoemde exploitatieovereenkomst in de muziekbranche (voor muziekuitgaverechten). Na enige tijd wil één van de partijen van deze duurovereenkomst af en de vraag rijst in rechte of deze duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegbaar is. De Hoge Raad overweegt dat gelet op de aard en strekking van een exploitatieovereenkomst (en de wetsgeschiedenis), voor opzegging in beginsel een zwaarwegende grond nodig is. Dit laatste vereiste verliest volgens de Hoge Raad aan gewicht naarmate een exploitatieovereenkomst langere tijd heeft geduurd en investeringen kunnen zijn terugverdiend. De Hoge Raad maakt hier dus een koppeling tussen gedane investeringen van een partij en een onbeperkte mogelijkheid tot opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Als de duurovereenkomst dus nog niet lang geduurd heeft en de gedane investeringen nog niet zijn terugverdiend, dan dient de opzeggende partij (in beginsel) een zwaarwegende grond te hebben om de duurovereenkomst te kunnen opzeggen.

Dit arrest is via de volgende link te lezen: rechtspraak.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

www.legal8.nl

info@legal8.nl

08-08-2017