Arbeidsrecht

Opzegverbod tijdens ziekte en ontbinding van de arbeidsovereenkomst

By 29 juni 2023 No Comments

Op grond van artikel 7:670 BW mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte. Dit opzegverbod geldt gedurende de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid. In de wet zijn uitzonderingen gemaakt bijvoorbeeld voor de situatie dat de werknemer zich ziekmeldt nádat de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV. In dat geval kan de werkgever die een ontslagvergunning van het UWV krijgt de arbeidsovereenkomst wel opzeggen. Ook als de werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie kan een ontslag binnen deze twee jaarstermijn plaatsvinden. Maar ook in andere situaties geldt het opzegverbod (mogelijk) niet en kan de arbeidsovereenkomst toch opgezegd worden. Hierna gaan we het hebben over de situatie waarin het ontslag (geen) verband houdt met de ziekte.

Ontslag houdt geen verband met ziekte

In de wet staat dus een ontslagverbod wegens ziekte, maar zo zwart wit is het soms niet (juridische artikelen zijn niet zo vaak heel zwart wit). Als het ontslag geen enkel verband houdt met de ziekte, is ontslag wel degelijk mogelijk. Althans, dan staat de ziekte niet aan een ontslag in de weg. De werknemer die van zijn werkgever steelt, kan bijvoorbeeld op staande voet worden ontslagen ook al zit de werknemer ziek thuis. De werknemer wordt dan niet ontslagen enkel omdat hij of zij ziek is, maar vanwege de diefstal (een dringende reden).

Als de kantonrechter van mening is dat het ontslagverzoek geen verband houdt met de ziekte, dan kan de arbeidsovereenkomst ondanks de ziekte toch worden ontbonden (beëindigd). Vaak komt het dan aan op de vraag of het ontslag los gezien kan worden van de ziekte van de werknemer. Was er dus een reden voor het ontslag los van de ziekte?

Rechtspraak

Alcoholverslaving en disfunctioneren: de kantonrechter oordeelt dat een alcoholverslaving als een ziekte moet worden aangemerkt (conform vaste rechtspraak) en dat het disfunctioneren van de werknemer in kwestie direct verband houdt met de verslaving en dus met de ziekte. Er is een opzegverbod tijdens ziekte en de verzochte ontbinding wordt afgewezen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZUT:2012:BW5706

Parkinson en disfunctioneren: de kantonrechter oordeelt dat werknemer met Parkinson als gevolg van zijn ziekte niet goed meer functioneerde hetgeen direct verband houdt met de ziekte. Er is een opzegverbod tijdens ziekte en de verzochte ontbinding wordt afgewezen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZLY:2012:BY0583

Incident en uitbarsting werknemer (recente zaak uit 2023): het gerechtshof oordeelt dat het gedrag van de werknemer tijdens een incident waar de werknemer ‘ontplofte’ niet los gezien kan worden van zijn ziekte. Althans, er kan niet volledig worden geabstraheerd van zijn ziekte. De werknemer had op dat specifieke moment namelijk al maanden aanwezige depressieve klachten en had hulp verzocht op het gebied van emotieregulatie. Er was dus wel degelijk sprake van een verband tussen het (verwijtbare) gedrag en de ziekte. Er is een opzegverbod tijdens ziekte en de verzochte ontbinding wordt afgewezen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHSHE:2023:1972&showbutton=true

Zo zie je maar dat het in zulke kwesties niet gemakkelijk is om de arbeidsovereenkomst met een ziekte werknemer te ontbinden. Je zult als werkgever goed moeten kunnen aantonen dat de reden van het ontslag volledig losstaat van de ziekte van de werknemer. En dat is geen sinecure.

Mocht je hier vragen over hebben, neem vooral contact met ons op.

Legal8