Alles

Pandrechten executeren?

By 20 november 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

Een pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht. Een pandrecht is te vergelijken met een recht van hypotheek, met het kenmerkende verschil dat een pandrecht op roerende zaken gevestigd wordt en een recht van hypotheek op onroerende zaken. Kort gezegd is het doel van een pandrecht dan ook om meer zekerheid te verkrijgen ten aanzien van het voldoen van een vordering.

Hoe wordt een pandrecht geëxecuteerd?

De hoofdregel luidt dat een pandrecht in beginsel openbaar verkocht dient te worden. Met openbaar wordt een openbare veiling bedoeld. De achtergrond hiervan is de bescherming van de belangen van de pandgever en andere crediteuren (op een veiling zal doorgaans een zo hoog mogelijke opbrengst worden gegenereerd). Echter een onderhandse verkoop is onder omstandigheden ook mogelijk. Daar is wel toestemming van de rechter voor nodig. Partijen kunnen echter onderling ook een onderhandse verkoop afspreken, maar slechts nadat de pandhouder bevoegd is geworden tot verkoop over te gaan. Met andere woorden: de betreffende vordering moet opeisbaar zijn.

Let dus goed op met het uitwinnen/verkopen van pandrechten.

Juridisch advies pandrechten

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

20-11-2013