AllesArbeidsrecht

Recht op thuiswerken?

By 20 oktober 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Wij hebben in mei van dit jaar geblogd over het onderwerp thuiswerken. Wij hebben in dit artikel geconcludeerd dat het reguliere arbeidsrecht ‘gewoon’ van toepassing is op de thuiswerksituatie. Uiteraard voor zover er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zo geniet de thuiswerker bijvoorbeeld eenzelfde ontslagbescherming als een ‘normale’ werknemer.

Hiernaast hebben wij geconcludeerd dat werknemers geen recht op thuiswerken hebben. Althans in beginsel niet. Soms kan in een CAO wel een verplichting tot (gedeeltelijk) thuiswerken worden opgenomen. Onlangs heeft een meerderheid van de Tweede Kamer echter een voorstel om werknemers het wettelijk recht te geven op thuiswerken (en flexibel werken) gesteund. Wat betekent dit concreet?

Kamermeerderheid voor recht op thuiswerken

Met dit ‘initiatief wetsvoorstel’ thuiswerken willen de Kamerleden ervoor zorgen dat werknemers hun werk en zorgtaken beter kunnen combineren. Niet alle partijen zijn overigens voor dit voorstel, maar aangezien er op dit moment een meerderheid ‘voor’ is, zal het wetsvoorstel waarschijnlijk geaccepteerd gaan worden en dus binnen afzienbare tijd als “wet’ gaan gelden.

Recht op thuiswerken

Indien een werknemer in de toekomst een verzoek doet om te kunnen thuiswerken, dan dient de betreffende werkgever dat te overwegen. Als de werkgever goede (zwaarwegende) redenen heeft om het verzoek niet in te willigen, dan is hem of haar dat in principe toegestaan en kan het verzoek worden geweigerd. Indien deze redenen er niet zijn, dan dient de werkgever het verzoek te accepteren. Welke redenen dit concreet zijn, is in dit stadium (nog) niet duidelijk.

Voordelen

Volgens Abvakabo FNV, welke partij een voorstander van flexibel- en thuiswerken (Het Nieuwe Werken) is, is “regie van werknemers over werktijden van belang om werk en privé te combineren. Zeggenschap over de indeling van het werk maakt werknemers effectiever, innovatiever en meer tevreden”.

Nadelen

Als mogelijke nadelen worden wel genoemd dat werkgevers minder controle kunnen uitoefenen (er is immers ook bij thuiswerken een gezagsverhouding) en dat de werkdruk wel eens zou kunnen gaan toenemen.

Thuiswerken

Indien er meer duidelijk is over de nieuwe voorstellen ten aanzien van thuiswerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte. Raadpleeg dit blog dus regelmatig.

Wij zijn uiteraard graag bereid om u verder te informeren over het bovenstaande. U kunt terzake contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.

 

Legal8 Advocatuur & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

20-10-2014