AllesArbeidsrecht

Regels bij thuiswerken

By 1 mei 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Thuiswerken is ‘in. Het aantal thuiswerkers is de afgelopen jaren toegenomen. Maar welke regels gelden er allemaal ten aanzien van thuiswerken? En waar bent u als werkgever toe verplicht?

Thuiswerken

Er kunnen veel redenen zijn om gebruik te maken van het zogenoemde thuiswerken. Voordelen voor werkgevers die wel eens genoemd worden zijn bijvoorbeeld besparing op kantoor- en reiskosten en een mogelijke verlaging van het ziekteverzuim. Ook voor werknemers bestaat er een aantal voordelen zoals een flexibelere invulling van werk- en privé-tijd en uiteraard minder (of geen) reistijd.

Hebben werknemers overigens een recht op thuiswerken? Nee, in beginsel niet. Soms kan in een CAO echter wel een verplichting tot (gedeeltelijk) thuiswerken worden opgenomen.

Regulier arbeidsrecht is van toepassing op thuiswerken

Als hoofdregel geldt dat het reguliere arbeidsrecht ‘gewoon’ van toepassing is op de thuiswerksituatie. Uiteraard voor zover er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zo geniet de thuiswerker bijvoorbeeld eenzelfde ontslagbescherming als een ‘normale’ werknemer.

Arboregels

Thuiswerken valt tevens onder de Arbowet. De werkgever dient op grond van de Arbowet te zorgen voor een goede en veilige werkplek voor zijn of haar werknemers die thuiswerken. Zo dient het beeldscherm van de computer bijvoorbeeld aan bepaalde voorschriften te voldoen.

Zorgplicht werkgever

Zoals wij al eerder hebben gemeld op deze website, heeft de werkgever ook een zorgplicht. Indien een werkgever tekort schiet in de zorgplicht, dan kan aansprakelijkheid op de loer liggen. Indien u aansprakelijk wordt gesteld door een werknemer, bijvoorbeeld omdat de werknemer tijdens het thuiswerken ten val is gekomen en schade heeft opgelopen, dan adviseren wij u terzake juridisch advies in te winnen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Onduidelijkheid voorkomen!

Om onduidelijkheden te voorkomen, is het raadzaam om goede en heldere afspraken te maken over hoe de thuiswerkplek precies wordt ingericht en dat de werknemer zich hier te allen tijde aan dient te houden. Wij zijn graag bereid om u hierbij te helpen. U kunt terzake contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.

01-05-2014