Incasso

Registratie en kwaliteitseisen voor incassobureaus. Wat betekent de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in de praktijk?

By 8 maart 2024 No Comments

Vanaf 1 april aanstaande, geen grap, moeten incassodienstverleners zoals incassobureaus aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Met deze nieuwe eisen en voor het eerst een registratieplicht worden incassoberoepen gereguleerd. Het idee hierachter is om mensen met schulden beter te beschermen en schuldeisers weten beter wat incassodienstverleners voor hen kunnen doen. De wet moet bovendien leiden tot minder onprofessionele praktijken en beperkt verder het zogenoemd stapelen van incassokosten. Lees hieronder verder over deze nieuwe incassowet.

Kwaliteitseisen incassobureaus

De nieuwe kwaliteitseisen gelden voor alle partijen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het innen van buitengerechtelijke incasso’s namens derden bij consumenten (natuurlijke personen) die in Nederland wonen (zie artikel 2 van de Wki). Ook als de vordering aan een ander is verkocht, wat in de praktijk geregeld gebeurt, gelden deze kwaliteitseisen. De dienstverleners moeten zich verplicht registreren in een register dat voor iedereen in te zien is. Aan hun werk worden kwaliteitseisen gesteld op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling.

Bestaande incassobureaus moeten zich binnen een jaar na 1 april 2024 registreren dus voor 1 april 2025. Incassodienstverleners die starten per 1 april 2024, moeten zich direct inschrijven. Screeningsautoriteit Justis zal het register voor incassodienstverleners beheren en buitengerechtelijke incassobureaus screenen (https://www.justis.nl/). De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat daarnaast toezicht houden op de kwaliteitseisen en de hiervoor genoemde registratieplicht. Van belang is dat deze inspectie kan handhaven als incassobureaus zich niet aan de geldende regels houden. Een last onder dwangsom of bestuurlijke boete kunnen worden opgelegd (artikelen 15 en 16 van de Wki).

Incassokosten betalen van niet-geregistreerd incassobureau?

In artikel 18 van de Wki worden civielrechtelijke gevolgen genoemd. Hierin staat bijvoorbeeld dat een schuldenaar een ter incasso gelegde vordering (en ook de incassokosten) niet hoeft te betalen als het incassobureau niet is geregistreerd volgens deze wet dan wel de registratie is geschorst. De wettelijke rente is evenmin verschuldigd vanaf de dag dat de niet-geregistreerde dienstverlener een verzoek tot betaling heeft gedaan. Ben je een opvolgend incassobureau en ben je wel geregistreerd maar gaat het om dezelfde vordering? Ook dan hoeft de schuldenaar de incassokosten niet te betalen. Dat is goed om te weten zo lijkt ons.

Let op: zoals hiervoor is vermeld moeten bestaande incassobureaus voor 1 april 2025 zich verplicht registreren en kan het dus zijn dat een schuldenaar het komende jaar aan een nog niet geregistreerd incassobureau moet betalen. Er is voor hen dus sprake van een overgangsjaar.

Stapeling van incassokosten

De wet bevat daarnaast een bepaling om, per 1 oktober 2024, de stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen te beperken. De incassokosten mogen vanaf 1 oktober 2024 maximaal € 140,- per 6 maanden bedragen als de maandelijkse vordering of het termijnbedrag lager is dan € 266,67. Het stapelen van incassokosten komt voor bij termijnbetalingen. Denk aan een duurovereenkomst (zoals een huurovereenkomst of een telefoonabonnement) waarbij maandelijks een betaling verschuldigd is en de schuldenaar bijvoorbeeld ook maandelijks het minimumbedrag van de incassokosten van € 40,- (Wik) in rekening gebracht krijgt. Dat stapelt uiteindelijk enorm op en dit wordt vaak als een probleem ervaren in de praktijk.

Geldt dit ook voor (incasso) advocaten?

Nee. In artikel 4.2 van de Wki is te lezen dat deze wet niet geldt voor gerechtsdeurwaarders en advocaten. 

Wet kwaliteit incassodienstverleners

De nieuwe wet is te lezen via de volgende link:

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220519/publicatie_wet/document3/f=/vlt1ef2keew0.pdf

Juridisch advies incassobureau

Bereid je erop voor als incassobureau en zorg dat je aan de verplichtingen voldoet. Vragen? Neem vooral eens contact met ons op.

Legal8