Alles

Relevante wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2018

By 29 december 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

De regels in ons wetboek zijn aan verandering onderhevig. Ook als ondernemer krijgt u met deze wijzigingen te maken. Hieronder hebben wij een aantal wetswijzigingen voor u op een rijtje gezet die per 1 januari 2018 zullen intreden.

Wetswijzigingen per 1 januari 2018

Minimumloon gaat omhoog

Een eerste wijziging betreft het minimumloon van werknemers. De brutobedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog per 1 januari 2018. Op de website van de Rijksoverheid kunt u hier meer informatie over vinden.

Minimumloon bij overeenkomst tegen beloning

Vanaf 1 januari aanstaande geldt het minimumloon voor mensen die werken op basis van een overeenkomst tegen beloning, óók als zij geen arbeidsovereenkomst hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overeenkomst van opdracht. Dit geldt overigens niet voor ZZP’ers.

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog naar 66 jaar.

No-riskpremie oudere werknemer vanaf 56 jaar

Ondernemers die werknemers in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat hierbij om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. In die situaties neemt het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over. Belangrijk om ook te vermelden is dat ziekte van deze werknemers niet leidt tot een hogere premie voor de ziektewet (ZW). Het is op dit moment nog steeds niet zeker of deze wijziging al op 1 januari 2018 in werking treedt.

Regels met betrekking tot stukloon veranderen

Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen met ingang van 1 januari aanstaande tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald, of met andere woorden: loon dat wordt uitbetaald op basis van de gemaakte productie. Denk hierbij aan pakketbezorgers die per afgeleverd pakket betaald krijgen. Deze wijziging is dus alleen relevant voor ondernemingen die personeel betalen op basis van stukloon.

Hogere eisen kinderopvang

Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten per 1 januari aanstaande voldoen aan hogere en strengere eisen. Zo dient op elke kinderopvang een beroepskracht aanwezig te zijn die beschikt over een kinder-EHBO-certificaat. Hiernaast worden deze organisaties ook meer beoordeeld. 

 

Vragen / juridisch advies

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

29 december 2017