Contractenrecht

Reprorecht? Factuur ontvangen voor het reprorecht… Wel of niet betalen?

By 31 januari 2024 No Comments

Trust

Soms denken ondernemers dat ze een spookfactuur hebben ontvangen van een zogenoemde Stichting Reprorecht. Dit is echter geen spookfactuur, althans niet als deze echt afkomstig is van Stichting Reprorecht. Moet je deze factuur dus betalen? En waarom wel of niet? Lees het hieronder.

Waarom reprorecht?

Veel ondernemingen ontvangen een factuur van de Stichting Reprorecht. Dit is de organisatie die in NL verantwoordelijk is voor het innen en verdelen van vergoedingen voor auteursrechten. Het is dus een wettelijk aangewezen organisatie. Zie ook: https://www.reprorecht.nl/ondernemers

Ondernemers delen informatie uit publicaties met hun werknemers en anderen. Met deze informatie wordt de kennis van hun medewerkers vergroot en groeit de onderneming. Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen hebben bijvoorbeeld abonnementen op vakbladen en schaffen boeken aan die voor hen relevant zijn. Medewerkers printen een artikel van een website uit, downloaden en slaan een pdf-document op of maken een scan of kopie van een artikel uit een vakblad of krant. De informatie uit deze publicaties wordt gedeeld met collega’s, zodat het gebruik ervan vermenigvuldigt. Dit is het zogenoemde hergebruik. Als bijvoorbeeld een artikel in een vakblad gescand en aan 5 collega’s gemaild wordt, dan hebben deze 5 werknemers een kopie van het artikel zonder dat ze zelf het vakblad hebben gekocht. Zij gebruiken het om hun kennisniveau te verhogen en daarmee dat van de organisatie als zodanig. Daarom is het gewenst dat een organisatie voor dit hergebruik een vergoeding betaalt. Op informatie die gratis te zien is op internet berust ook auteursrecht en het hergebruik van die informatie is niet altijd gratis.

Auteursrecht

Teksten, foto’s en afbeeldingen ontstaan niet zomaar. Ze zijn gemaakt door professionele schrijvers, fotografen, illustratoren en uitgevers. Dit creatieve werk is beschermd door het auteursrecht. Omdat het niet te doen is voor bedrijven om steeds individueel af te rekenen met een maker van een artikel of een ander werk, is de Stichting Reprorecht opgericht. Deze stichting vraagt geld aan bedrijven en organisaties die (digitale) informatie uit boeken, tijdschriften en kranten kopiëren. Dat geld wordt onder ‘makers’ verdeeld. De bijdrage is wettelijk verplicht voor bedrijven die teksten en beelden van uitgevers gebruiken. De prijs hangt af van het aantal medewerkers en de branche waarin je actief bent. Bedrijven tot 20 medewerkers betalen thans € 21,57 per jaar). Grotere bedrijven betalen een stuk meer. Ook speelt dan mee of het bedrijf intensief gebruikmaakt van informatie of niet. Dat bepaalt de stichting met zogenoemde SBI-codes. De tarieven kn je in het vergoedingenoverzicht van de stichting terugvinden.

Doorgaans geen spookfactuur

De factuur van de stichting is dus geen spookfactuur als deze echt afkomstig is van de stichting. Check het eventueel bij twijfel. Kopieer je nooit dergelijke artikelen? Dan kun je natuurlijk op goede gronden bezwaar maken tegen de factuur.

Check altijd op alles op de factuur correct is, zoals de juiste categorie-indeling, het aantal medewerkers etc.

Factuur betalen?

Check de factuur dus (of laat ons deze controleren) en betaal als het naar jouw mening helemaal correct is.

Vragen/juridisch advies?

Neem voor vragen vooral contact met ons op.

Legal8