Contractenrecht

Staatsloterij rechtspraak en ruzie in de familie: € 3.2 miljoen voor wie?

By 30 januari 2024 No Comments

Een man uit Rijswijk heeft in september 2023 verschillende staatsloten gekocht voor de trekking op 1 oktober 2023. De hoofdprijs van € 3.2 miljoen is op een van die loten gevallen. De schoonvader van de Rijswijker die de loten eigenlijk had gekocht, heeft zich vervolgens bij de Staatsloterij gemeld met het winnende lot. Die had hij cadeau gekregen van zijn schoonzoon zo stelde hij. Maar een dag later meldde de Rijswijker zich bij de Staatsloterij en hij gaf aan dat een man van 80 jaar zijn winnende lot heeft gestolen. Met deze man bedoelde hij zijn schoonvader. De Rijswijker is zelf de eigenaar van het winnende lot, zo stelde hij. De Staatsloterij heeft het gigantische geldbedrag vervolgens uitbetaald aan de schoonvader.

Kortgedingprocedure: lot gestolen?

De Rijswijker eist via een zogenoemd kort geding dat de Staatsloterij de hoofdprijs alsnog aan hem uitbetaalt. Hij zegt dat zijn schoonvader het winnende lot heeft gestolen van hem en dat hij dus de rechtmatige eigenaar is. De Staatsloterij stelt daarentegen dat zij terecht tot uitbetaling is overgegaan aan degene die het winnende lot kan tonen, zoals ook in het zogenoemde Deelnemersreglement staat. Dat is de schoonvader want die kon het lot laten zien.

Uiteindelijk staan partijen op 15 december 2023 voor de rechter in kortgeding. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het kort geding zich niet leent voor een definitief antwoord op de vraag wie eigenaar is van het winnende staatslot, de Rijswijker of diens schoonvader. In dit kort geding gaat het erom of de Staatsloterij in redelijkheid kon overgaan tot uitbetaling aan de schoonvader. De rechtbank oordeelt dat het verweer van de Staatsloterij dat zij aan de schoonvader mocht uitkeren slaagt. De Rijswijker heeft geen recht op uitbetaling van de hoofdprijs aan hem.

Deelnemersreglement Staatsloterij

Uit het Deelnemersreglement van de Staatsloterij blijkt dat enkel; de aanbieder van het geldige deelnamebewijs recht heeft op uitbetaling van de op dat deelnamebewijs gevallen prijs. In dit geval heeft de schoonvader zich met het originele winnende lot gemeld. Wel kan de Staatsloterij de uitbetaling opschorten als zij gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de aanbieder van het deelnamebewijs om over het deelnamebewijs en/of de prijs te beschikken.

De vraag is of de Staatsloterij voldoende reden had voor twijfel of de schoonvader wel echt de eigenaar van het winnende lot was. Volgens de rechter was die twijfel er in redelijkheid niet. Zowel de Staatsloterij als de rechter vinden het door de Rijswijker geschetste beeld van de feiten en omstandigheden niet overtuigend. De rechter overweegt:

“Zo is het niet aannemelijk dat, nadat bekend was wat het winnende lot was, de schoonvader dit lot ‘even wilde vasthouden’ en toen kans heeft gezien het om te wisselen met een ander lot. Het is onwaarschijnlijk dat de schoonvader, gelet op zijn hoge leeftijd en zijn verminderde handmotoriek, in staat zou zijn het winnende staatslot te ontfutselen door het te verwisselen met een eigen lot zonder dat een en ander door de Rijswijker zou worden opgemerkt. Zeker omdat mag worden aangenomen dat een eigenaar van een winnend lot daar bijzonder voorzichtig mee om zal gaan.”

De Staatsloterij mocht in redelijkheid dus de prijs aan de schoonvader uitkeren. De enkele omstandigheid dat de Rijswijker het winnende lot heeft gekocht, maakt niet dat reeds daarom alsnog uitbetaling van de prijs aan hem moet plaatsvinden. Dat stelt hij terecht ook niet. Andere goede redenen zijn door hem niet naar voren gebracht. De schoonvader heeft bij de Staatsloterij kenbaar gemaakt dat hij het winnende lot van de Rijswijker geschonken heeft gekregen en het is denkbaar dat dit ook is gebeurd. Het cadeau geven van een lot komt geregeld voor, zeker in de familiekring.

De uitspraak is via de volgende link te lezen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2024:61

Conclusie

Houd je lot goed vast. Het kan zomaar de winnende zijn…

Legal8