AllesArbeidsrechtContractenrecht

Studiekostenbeding?

By 1 mei 2012 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Soms nemen werkgevers een bepaling in de arbeidsovereenkomsten met hun werknemers op omtrent studiekosten. Dit wordt ook wel een ‘studiekostenbeding’ genoemd. Overigens staan in een aantal CAO’s regelingen met betrekking tot studiekosten en/of opleidingskosten. Worden er ook eisen gesteld aan een dergelijk studiekostenbeding?

Eisen aan een studiekostenbeding

Om rechtsgeldig te zijn, moet een studiekostenbeding aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dient een studiekostenbeding schriftelijk te worden vastgelegd (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst). Hiernaast dient een studiekostenbeding duidelijk te worden omschreven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat duidelijk wordt omschreven in welke gevallen een terugbetalingsverplichting bestaat voor de werknemer.

Een laatste vereiste is dat bij een dergelijke terugbetalingsverplichting een glijdende schaal toegepast dient te worden. Kort gezegd houdt dit eigenlijk in dat de verplichting tot terugbetaling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer voortduurt.

Opstellen studiekostenbeding

Omdat het belangrijk is een studiekostenbeding goed en helder te formuleren, adviseren wij u terzake juridisch advies in te winnen. Wij kunnen desgewenst een studiekostenbeding voor u opstellen.

Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op!

01-05-2012