AllesContractenrechtIncassoOndernemingsrecht

Tegengaan van verjaring

By 10 februari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8 Juridisch advies

In een recente blog van 17 november 2014 hebben wij geblogd over verjaring van vorderingen. Verjaring van vorderingen houdt in dat een vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer in rechte afdwingbaar is.

Stuiten van de verjaring

De verjaring kan echter in de meeste gevallen worden voorkomen (of worden uitgesteld), door de verjaring te stuiten. Dit kan geschieden door een schriftelijke aanmaning te versturen aan de wederpartij en op deze manier laten weten dat u nog een vordering heeft. Er worden wel bepaalde eisen gesteld aan een dergelijke stuiting van de verjaring. In een recent arrest kreeg de eiser gelijk omdat zijn aanmaningen voldoende waren om de verjaring te stuiten. In die zaak had de eiser namelijk duidelijk het recht op nakoming voorbehouden. In een meer recente zaak werd de eiser echter in het ongelijk gesteld, met name omdat zijn aanmaningen niet voldoende waren om de verjaring te stuiten.

Stuiting van verjaring

De rechtbank overweegt over de stuiting:

Het moet bij stuiting gaan om een duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er ook na het verstrijken van de verjaringstermijn rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog ingestelde rechtsvordering behoorlijk kan verweren. Voor de schuldenaar moet kenbaar zijn welke vordering is bedoeld en daartoe is in ieder geval vereist dat de vordering zodanig is omschreven dat de schuldenaar daaruit kan begrijpen welk recht op nakoming wordt voorbehouden en waartegen deze schuldenaar zich eventueel heeft te verweren.

In deze zaak heeft de schuldeiser niet voldaan aan deze vereisten. De schuldeiser had namelijk niet voldoende kenbaar gemaakt voor welke vordering de stuitingshandeling (de aanmaning) bedoeld was. De aanmaning was onvoldoende en daarmee verliest de eiser de procedure.

Deze zaak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Lessen voor de praktijk

Deze procedure laat zien dat het versturen van een goede aanmaning (in dit geval een ‘stuiting’) van groot belang is. Is de aanmaning onvoldoende, dan kan het maar zo zijn dat de vordering verjaard is en de procedure wordt verloren. Dit is simpel te voorkomen, door een deugdelijke stuiting op te stellen en te versturen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

10-02-2014