AllesArbeidsrecht

Vakantiedagen uitbetalen?

By 19 mei 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Vakantiedagen uitbetalen

Wij krijgen wel eens vragen over vakantiedagen en meer specifiek over het (laten) uitbetalen daarvan. Is dat juridisch gezien mogelijk? En zo ja, onder welke omstandigheden?

Vakantiedagen uitbetalen?

Allereerst is het van belang om een onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Vakantiedagen zijn dagen waarop een werknemer is vrijgesteld van arbeid zonder verlies van zijn of haar loon. Een werknemer heeft per jaar recht op minimaal vier keer het aantal dagen dat hij of zij per week werkt. Indien een werknemer fulltime werkzaam is gedurende 5 dagen per week, dan heeft hij of zij recht op minimaal 20 vakantiedagen.

Dit bovenstaande betreft wettelijke vakantiedagen. Er bestaan hiernaast ook nog bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra vakantiedagen waar een werknemer op basis van zijn of haar individuele arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst recht op heeft.

De wettelijke vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen in beginsel wel worden uitbetaald.

Arbeidsovereenkomst of CAO

Overigens is de werkgever alleen verplicht deze bovenwettelijke vakantiedagen – op verzoek van de werknemer – uit te betalen, indien dit is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of in de van toepassing zijnde CAO.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

19-05-2015