Alles

Vereenvoudiging werkkostenregeling?

By 4 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

In een eerder stadium hebben wij al geblogd over de aanstaande werkkostenregeling. In het kort houdt de werkkostenregeling in dat werkgevers tot een maximum van 1,4% (in 2013 was dit 1,5%) van de totale loonsom belastingvrij vergoedingen mogen verstrekken aan hun personeel. Denk bij vergoedingen aan bijvoorbeeld aan een kerstpakket of een fiets van de zaak. Wordt dit bedrag overschreden, dan betaalt de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80%.

Vereenvoudiging werkkostenregeling

Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven voornemens te zijn de aanstaande werkkostenregeling te vereenvoudigen. Dit vanwege veel kritiek uit de werkgevershoek. In deze brief staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers dienen terug te dringen en de uitvoerbaarheid dienen te verbeteren. Een van deze voorgestelde wijzigingen is bijvoorbeeld dat werkgevers nog maar één keer per jaar hoeven vast te stellen wat zijn of haar verschuldigde belasting in het kader van de werkkorstenregeling precies is en dus niet meer per ‘aangiftetijdvak’. Een andere voorgestelde wijziging is dat de vrije ruimte zal worden verlaagd van 1,5% naar 1,2%.

De basis van de werkkostenregeling blijft echter ongewijzigd, alsmede de verplichte ingangsdatum (1 januari 2015). Het blijft aldus zaak u goed te laten informeren met betrekking tot de werkkostenregeling.

Vragen over de werkkostenregeling

Wij houden aanstaande wijzigingen terzake de werkkostenregeling in de gaten. Indien u terzake het bovenstaande vragen heeft, dan vernemen wij dat graag. Wij zijn u uiteraard graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

04-07-2014