AllesArbeidsrecht

De transitievergoeding bij ontslag

By 7 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_97066739

Vanaf 2015 zullen veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht gaan gelden (de wet werk en zekerheid). Een van die veranderingen is het vervallen van de huidige kantonrechtersformule en het intreden van de zogenoemde ’transitievergoeding’. Wat houdt dit nu precies in?

Transitievergoeding bij ontslag

Iedere werknemer die minimaal een dienstverband van twee jaar heeft, heeft recht op een transitievergoeding van zijn werkgever (in het geval van ontslag). Deze transitievergoeding heeft een tweeledig doel: aan de ene kant is deze vergoeding bedoeld als compensatie voor het ontslag en aan de andere kant om de ‘transitie’ (overgang) van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken.

Hoogte transitievergoeding

De hoofdregel is dat een ontslagen werknemer per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding krijgt. Indien de werknemer 10 jaar of langer bij zijn of haar werkgever gewerkt heeft, dan krijgt hij of zij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Is de ontslagen werknemer 50 jaar of ouder en heeft hij of zij 10 jaar of langer bij zijn of haar werkgever gewerkt? Dan krijgt hij of zij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Overigens geldt dit laatste vooralsnog niet indien de werkgever een MKB-bedrijf is met minder dan 25 werknemers.

Verder is de transitievergoeding gemaximeerd op een bedrag van € 75.000,-. Indien de werknemer meer verdient dan € 75.000,-, dan is de transitievergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

Wanneer geen transitievergoeding?

Als werkgever hoeft u overigens niet altijd een transitievergoeding te betalen. Er zijn namelijk uitzonderingen. U hoeft als werkgever bijvoorbeeld geen transitievergoeding te betalen indien het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de medewerker in kwestie of als u als werkgever failliet mocht gaan.

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u uiteraard graag van dienst.

088 – 88 3 8888

07-07-2014