Alles

Verjaring van vorderingen

By 1 februari 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

Wij krijgen wel eens vragen over het verjaren van vorderingen. Verjaring van een vordering houdt in dat een vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer in rechte afdwingbaar is. U kunt na verloop van een bepaalde termijn dus bevrijd worden van een betalingsverplichting.

Verjaring

De algemene verjaringstermijn voor rechtsvorderingen bedraagt 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. En de wet bepaalt anders voor een aantal rechtsvorderingen.

Een verkorte verjaringstermijn is bijvoorbeeld opgenomen voor producten en diensten. De verjaringstermijn voor producten is twee jaar en voor diensten vijf jaar. Verder zijn er bijzondere verjaringstermijnen voor bijvoorbeeld het belastingrecht en het ontslagrecht.

Stuiting van de verjaring

Overigens kan de verjaring in de meeste gevallen worden voorkomen (of worden uitgesteld), door de verjaring te stuiten. Dit kan geschieden door een schriftelijke aanmaning te versturen aan de wederpartij en op deze manier laten weten dat u nog een vordering heeft. Er worden wel bepaalde eisen gesteld aan een dergelijke stuiting van de verjaring. Indien u meer informatie wenst over de stuiting van verjaring, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.

01-02-2013