AllesArbeidsrecht

Verplichtingen werkgever bij oproepcontracten

By 20 maart 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_125985287

Eerder hebben wij al geblogd over oproepcontracten. Wat wij nog niet hebben besproken, zijn de verplichtingen van werkgevers ten aanzien van oproepcontracten. Hieronder zullen wij daar nader op ingaan. Aangezien wij ondernemers adviseren een MUP overeenkomst aan te gaan, geldt het volgende ten aanzien van de MUP overeenkomst.

Verplichting om werknemer op te roepen

Een eerste verplichting van de werkgever is om de werknemer op te roepen als er werk is waarvoor de werknemer (oproepkracht) zou worden ingeschakeld. De werkgever dient de oproepkrachten dus werk te verschaffen als dat er is.

Verplichting tot betaling van loon en vakantiedagen

Een andere verplichting is dat de werkgever de gewerkte uren van de werknemer dient uit te betalen. Ook is de werkgever verplicht een vakantiebijslag van 8% uit te betalen. Dit geldt dus niet alleen voor ‘reguliere’ arbeidsovereenkomsten, maar ook ten aanzien van oproepcontracten!

Loondoorbetaling tijdens ziekte?

Wordt een oproepkracht (die werkzaam is op basis van een MUP overeenkomst) ziek tijdens een oproep, dan is er recht op doorbetaling van loon gedurende de afgesproken oproep. Hier bestaan echter wel bepaalde beperkingen voor. U kunt terzake geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Omdat oproepcontracten in de praktijk een lastig onderwerp blijken te zijn, adviseren wij u als ondernemer juridisch advies in te winnen. Wij zijn hier uiteraard graag toe bereid. Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

088 – 88 3 8888

20-03-2014