Alles

Welke opzegtemijnen gelden er?

By 20 maart 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

Opzegtermijnen zijn wettelijk vastgelegd en zijn afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Opzegtermijn werkgever

Voor een werkgever gelden in beginsel de volgende opzegtermijnen:

  • tot 5 jaar dienstverband: 1 maand;
  • tot 10 jaar dienstverband: 2 maanden;
  • tot 15 jaar dienstverband: 3 maanden;
  • vanaf 15 jaar dienstverband: 4 maanden.

Opzegtermijn werknemer

De wettelijke opzegtermijn voor werknemer is een maand.

Verlenging opzegtermijn

Een werkgever en een werknemer kunnen overigens schriftelijk van de wettelijke opzegtermijnen afwijken. De opzegtermijn voor de werknemer mag schriftelijk worden verlengd (in de arbeidsovereenkomst). Deze opzegtermijn mag echter nooit langer zijn dan 6 maanden.

Als de opzegtermijn voor de werknemer in een arbeidsovereenkomst wordt verlengd, moet de opzegtermijn van de werkgever het dubbele daarvan zijn. Overigens kan uit een van toepassing zijnde CAO anders voortvloeien.

Vragen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op!

20-03-2013