AllesContractenrecht

Vragen en antwoorden over de modelovereenkomsten

By 23 mei 2016 februari 21st, 2020 No Comments

VAR

Per 1 mei jl. is de zogenoemde VAR-verklaring afgeschaft. De VAR-verklaring gaf opdrachtgevers, die zzp’ers en freelancers inhuren, duidelijkheid rondom het inhouden en betalen van loonheffingen. Met een VAR-verklaring kon de opdrachtgever aantonen dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) tussen beide partijen. Thans is de VAR-verklaring aldus afgeschaft en vervangen door zogenoemd modelovereenkomsten. Hierdoor zijn zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor schijnzelfstandigheid en beide aansprakelijk te stellen indien de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateert.

Zijn modelovereenkomsten verplicht?

Gebruik maken van de modelovereenkomsten is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden (indien u twijfelt of er sprake is van een loondienstverband). Daarnaast wordt er bij de modelovereenkomst een inspanningsverplichting van beide partijen verwacht en niet alleen van de opdrachtgever. De partijen moeten zodanig vorm geven aan de arbeidsrelatie, dat hieruit voortvloeit dat er geen sprake is van een loondienstverband tussen de opdrachtgever en de zzp’er (opdrachtnemer).

Waar zijn de modelovereenkomst te vinden en hoe moeten ze worden opgesteld?
Een aantal modelovereenkomsten is te vinden op de site van de Belastingdienst. Echter, dit zijn er slechts enkele. Uiteraard kunnen wij een op maat gemaakte modelovereenkomst voor u opstellen.

Waar moeten de opdrachtgever en opdrachtnemer op letten?

Een belangrijk punt waar zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer op dienen te letten, is het feit dat beide partijen zich strikt dienen te houden aan de voorwaarden die zijn overeengekomen in de modelovereenkomst. Wanneer de opdrachtnemer namelijk niet werkt conform de overeengekomen afspraken zoals vastgelegd in de betreffende modelovereenkomst, dan bestaat er de kans dat er toch een loondienstverband wordt geconstateerd, met alle vervelende consequenties van dien.

In aanvulling hierop, dienen partijen waakzaam te zijn op de voorwaarden van een dienstbetrekking. Deze voorwaarden zijn kort gezegd:

  • persoonlijke arbeid;
  • loonbetaling;
  • gezagsverhouding.

Als in de praktijk blijkt dat er, ondanks dat is afgesproken dat de opdrachtnemer de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoert, toch een gezagsverhouding is, dan kan de Belastingdienst tot de conclusie komen dat sprake is van een dienstverband.

Geldt de wet met betrekking tot de modelovereenkomsten nu al?
Ten slotte is natuurlijk de vraag vanaf wanneer deze nieuwe wet gaat gelden voor “oude en nieuwe zzp’ers”. De datum voor de invoering van de wet DBA voor modelovereenkomsten, is vastgesteld op 1 mei 2016, met een overgangsregeling tot 1 mei 2017. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers nog de tijd hebben om hun werkwijze aan te passen, om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken.

De Belastingdienst heeft toegezegd tot die tijd toezicht te houden, maar zal nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen in de vorm van boetes ed. Natuurlijk blijft de Belastingdienst wel overduidelijke gevallen van “fraude” aanpakken.

Let op: ondanks de overgangsperiode is per 1 mei 2016 de VAR-verklaring definitief vervallen. Vanaf deze datum is dus geen VAR-verklaring meer aan te vragen en dient gebruik gemaakt te worden van de nieuwe modelovereenkomsten.

Juridisch advies contractenrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze juristen. Wij zijn u graag van dienst en kunnen u inhoudelijk adviseren met betrekking tot het bovenstaande.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

23-05-2016