AllesContractenrechtOndernemingsrecht

Eigendomsvoorbehoud: een belangrijk recht

By 24 mei 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

In een blog van begin 2014 hebben wij het al over het eigendomsvoorbehoud gehad. Het eigendomsvoorbehoud is te omschrijven als een beding in een overeenkomst waarbij de ene partij zich de eigendom van een zaak, die in de macht van de andere partij wordt gebracht (door de zaak te kopen), voorbehoudt totdat een door die andere partij verschuldigde prestatie is voldaan (doorgaans: betaling van de volledige koopprijs). Dit volgt uit de wet (artikel 3:92 BW). In deze blog zal nader worden ingegaan op dit voor de praktijk belangrijke recht.

Doel van het eigendomsvoorbehoud

Kort gezegd is het doel van het eigendomsvoorbehoud het verschaffen van zekerheid. Betaalt de koper, dan krijgt de koper de eigendom van rechtswege. Betaalt de koper echter niet, dan blijft de verkoper eigenaar van de zaken en kan de verkopen de zaken terugvorderen. Een eigendomsvoorbehoud is hiermee een ‘krachtig’ recht en het is, met name voor leveranciers, altijd verstandig een eigendomsvoorbehoud overeen te komen.

Begrenzing eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud is overigens op grond van de wet alleen geldig voor:

  • vorderingen betreffende de tegenprestatie voor krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
  • vorderingen betreffende de tegenprestatie voor krachtens de overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  • vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van dergelijke overeenkomsten.

Eigendomsvoorbehoud en faillissement. Geldig overeengekomen?

In een faillissement blijft een eigendomsvoorbehoud in beginsel bestaan. Hier zit echter wel een aantal haken en ogen aan. Zo dient u bij de curator aan te tonen dat het eigendomsvoorbehoud geldig is overeengekomen en dat de zaken die geleverd zijn ook daadwerkelijk uw eigendom zijn. De vraag is dus of het eigendomsvoorbehoud geldig is overeengekomen.

De meest ideale situatie is dat het eigendomsvoorbehoud is overeengekomen in een door partijen getekende overeenkomst. In de praktijk wordt een eigendomsvoorbehoud vaak in de algemene voorwaarden geplaatst. Op zich is ook daar niets mis mee. Echter, dan moeten de algemene voorwaarden natuurlijk wel rechtsgeldig van toepassing worden verklaard door tijdig naar de algemene voorwaarden te verwijzen en deze voorwaarden vervolgens rechtsgeldig ter hand te stellen. Dit is een extra stap die genomen moet worden en bij deze stap gaat het in de praktijk vaak mis.

Tip: wees duidelijk over het van toepassing zijn van het eigendomsvoorbehoud. Zet het beding bij voorkeur in de overeenkomst, welke overeenkomst vervolgens door beide partijen getekend wordt. Mocht dat om welke reden da ook niet lukken, plaats het beding dan in uw algemene voorwaarden en zorg ervoor dat tijdig naar deze voorwaarden wordt verwezen en dat de voorwaarden correct ter hand worden gesteld.

Identificeerbaar

Een belangrijk punt is dat de geleverde zaken identificeerbaar zijn. De curator zal bewijsstukken willen zien dat de zaken die geleverd zijn ook daadwerkelijk uw eigendom zijn (denk aan artikelnummers of stickers van de leverancier op de zaken). Kunt u dit bewijs niet leveren, dan kunt u uw zaken niet terugvorderen.

Wanneer gaat eigendomsvoorbehoud teniet?

Eigendomsvoorbehoud gaat teniet als de geleverde zaken hun zelfstandigheid verliezen. Denk aan situaties van natrekking, vermenging en zaaksvorming. Dit kan belangrijk zijn om te realiseren voordat u een overeenkomst sluit.

Juridisch advies contractenrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze juristen. Wij zijn u graag van dienst en kunnen u inhoudelijk adviseren met betrekking tot het bovenstaande.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

24-05-2016