AllesOndernemingsrecht

Wat is de uitkeringstest?

By 15 oktober 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Volgens de Flex-BV wetgeving moet een bestuurder toetsen of de BV na een uitkering (bijvoorbeeld een dividenduitkering) in staat is om de opeisbare schulden te betalen, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere individuele bestuurder. Voor bestuurders betekent dit in veel gevallen dat zij een ‘inschatting’ moeten maken van gebeurtenissen of omstandigheden die bedrijfsrisico’s kunnen veroorzaken. Deze risico’s kunnen liggen op financieel vlak, op het vlak van bedrijfsvoering, maar ook eventuele lopende gerechtelijke procedures dienen in aanmerking genomen te worden.

Uitkeringstest aansprakelijkheid

In het geval de vennootschap na de uitkering in erge betalingsproblemen komt, zijn de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering ontstaat indien zij op het moment van het doen van de uitkering, wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien dat de vennootschap daardoor in ernstige betalingsproblemen zou geraken. Het is voor bestuurders dus oppassen geblazen!

Juridisch advies uitkeringstest

Omdat de gevolgen van het goedkeuren van een dividenduitkering voor bestuurders groot kunnen zijn, adviseren wij bestuurders zich terzake goed juridisch te laten adviseren. Wij zijn daartoe uiteraard graag bereid.

15-10-2013