AllesArbeidsrecht

Pensioenplicht voor werkgevers?

By 24 oktober 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_79476640

Bestaat er in Nederland een pensioenplicht? Is een werkgever verplicht een pensioenvoorziening aan te bieden aan zijn of haar werknemers? In beginsel kent ons land geen pensioenplicht. Dit houdt in dat dat werkgevers in Nederland niet verplicht zijn om werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Op deze hoofdregel bestaat echter wel een aantal uitzonderingen.

Pensioenplicht werkgevers

Indien de betreffende onderneming binnen een sector valt met een zogenoemd collectief bedrijfstakpensioenfonds, dan gelden deze regels collectief. Werkgevers dienen zich dan aan de afspraken te houden.

Soms staat ook in een van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) dat er in tegenstelling tot bovengenoemde hoofdregel, wel sprake is van een pensioenplicht voor de werkgever. Een werkgever kan hier dan niet van afwijken.

Is er geen bedrijfstakpensioenfonds van toepassing en ook geen eigen collectieve arbeidsovereenkomst met pensioenregeling? Dan is de werkgever dus niet verplicht om zijn of haar werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Overigens mag het natuurlijk wel in goed onderling overleg. De afspraken dienen wel goed en duidelijk te worden vastgelegd.

Juridisch advies pensioenen

Heeft u vragen met betrekking tot pensioenen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

23-10-2013