AllesIntellectueel eigendomsrecht

Wat is het auteursrecht?

By 27 augustus 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Het auteursrecht is het recht van de maker van een oorspronkelijk werk om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht is dus eigenlijk bedoeld om te voorkomen dat iemand zonder toestemming gebruik maakt van een werk dat door iemand anders is gemaakt.

Het auteursrecht wordt in de wet als volgt omschreven:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Soms heeft de ‘echte’ maker van het werk overigens niet het auteursrecht, maar een ander. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een werknemer een werk heeft gemaakt ‘binnen’ een arbeidsovereenkomst met een werkgever. De werkgever is dan in principe de rechthebbende. Uiteraard dient er in een dergelijk geval wel sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst.

Onder het auteursrecht vallen bijvoorbeeld brieven, films en foto’s. Het auteursrecht ontstaat overigens automatisch zodra een dergelijk werk is gemaakt. Een registratie is daarvoor niet nodig.

Auteursrecht vastleggen

Soms kan het handig zijn dat u uw auteursrecht heeft vastgelegd, met name om uw bewijspositie te versterken. Indien u hier vragen over heeft, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Inbreuk op het auteursrecht?

Heeft u vragen met betrekking tot het auteursrecht of wilt u meer weten over mogelijke geschillen terzake? U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

27-08-2013