AllesFaillissementsrechtOndernemingsrecht

Tijdig melden betalingsonmacht

By 27 augustus 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Helaas komt het door economische crisis steeds vaker voor dat een onderneming haar belastingschulden niet meer kan voldoen. Het is van groot belang dat een bestuurder een dergelijke betalingsonmacht tijdig meldt aan de Belastingdienst. Gebeurt dit niet, dan loopt de bestuurder van de onderneming een groot risico: de Belastingdienst kan (en zal) de bestuurder hoofdelijk (in privé) aansprakelijk stellen voor deze belastingschulden. Doorgaans betekent dit dat de Belastingdienst het privévermogen van de bestuurder aanspreekt. Wij adviseren bestuurders om dit te allen tijde te voorkomen. Een tijdige melding betalingsonmacht kan immers veel (verdere) ellende voorkomen.

Tijdige melding

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de bestuurder de melding tijdig doet. Tijdig betekent binnen twee weken nadat de bestuurder de belastingen (zoals de omzetbelasting en/of loonbelasting) of premies had moeten voldoen. Verzuimt de bestuurder de melding tijdig te doen, dan bestaat het vermoeden dat de niet betaling het gevolg is van kennelijk onredelijk bestuur. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt tegenbewijs van de bestuurder gehonoreerd.

Melding voor welke schulden?

Een bestuurder dient een melding betalingsonmacht te doen met betrekking tot onder andere de loonbelasting, omzetbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en pensioenpremies. Wilt u met betrekking tot andere belastingen of premies weten of het verstandig is om een melding betalingsonmacht te doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Omdat de mogelijke gevolgen van een niet-tijdige melding van betalingsonmacht zeer ernstig kunnen zijn, adviseren wij bestuurders zich ten aanzien van het bovenstaande goed juridisch te laten adviseren. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

27-08-2013