AllesArbeidsrecht

Werkkostenregeling: de vrijstellingen

By 23 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

Zoals wij eerder geblogd hebben, zal met ingang van 1 januari 2015 de werkkostenregeling ingevoerd worden. Met de invoering van de werkkostenregeling veranderen de regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel gegeven worden ingrijpend. De werkkostenregeling wordt verplicht voor alle werkgevers.

Wat houdt de werkkostenregeling in?

In het kort houdt de werkkostenregeling in dat werkgevers tot een maximum van 1,4% (in 2013 was dit 1,5%) van de totale loonsom belastingvrij vergoedingen mogen verstrekken aan hun personeel. Denk bij vergoedingen aan bijvoorbeeld aan een kerstpakket of een fiets van de zaak. Wordt dit bedrag overschreden, dan betaalt de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80%.

Vrijstellingen

Binnen de werkkostenregeling zal voor een aantal vergoedingen een vrijstelling gelden. Deze vrijstellingen leggen dus geen beslag op de vrije ruimte. Welke vrijstellingen zijn er zoal? Hieronder volgt een overzicht met een aantal voorbeelden:

  • reiskosten tot € 0,19 per kilometer;
  • zakelijke maaltijden zoals bij overwerk;
  • tijdelijke verblijfskosten zoals een overnachting tijdens een dienstreis;
  • cursussen en congressen;
  • bepaalde vakliteratuur en studiekosten;
  • outplacement.

Cadeaus en geschenken

Ten aanzien van sommige cadeaus en geschenken zal het in de praktijk vaak niet helemaal duidelijk zijn of deze nu wel of niet onder de werkkostenregeling vallen. Denk bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer. Doorgaans verstrekt een werkgever een dergelijk geschenk uit sympathie en niet uit hoofde van het werkgeverschap. Dit is echter in de praktijk lastig vast te stellen. De Belastingdienst heeft echter aangegeven een aantal geschenken niet als loon aan te merken. Dan dient er echter wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan (het mag bijvoorbeeld niet om geld gaan).

Juridisch advies werkkostenregeling / werkkostenregeling check

Omdat de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2015 voor alle werkgevers geldt, is het zaak nu in actie te komen. Wij zijn u graag bereid terzake te informeren en te adviseren. Ook kunnen wij desgewenst een werkkostenregeling check verrichten.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op via: 088 – 88 3 8888.

23-06-2013