AllesArbeidsrecht

WWZ (het nieuwe arbeidsrecht): oproepkrachten

By 24 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Wij hebben al veel geblogd over het “nieuwe” arbeids- en ontslagrecht. Zoals eerder geblogd, heeft  de Eerste Kamer op 10 juni jl. ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid, waardoor de voorgestelde wijzigingen definitief zijn. Ook ten aanzien van oproepkrachten en uitzendkrachten gaat het een en ander veranderen.

Oproepkrachten en uitzendkrachten

Ten aanzien van oproepkrachten geldt op grond van de huidige wetgeving dat in de eerste zes maanden van een oproepcontract (bijvoorbeeld een MUP overeenkomst) kan worden afgeweken van de loondoorbetalingsverplichting, met dien verstande dat de werknemer in kwestie dan alleen loon ontvangt voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Deze “6-maanden” termijn kan in de huidige situatie bij CAO onbeperkt worden verlengd. Dit gaat met ingang van 1 januari 2015 veranderen. In principe zal deze verlenging van de “6 maanden” termijn bij CAO maximaal worden verlengd tot 78 gewerkte weken.

Ook ten aanzien van uitzendkrachten gaat er iets veranderen. Vaak wordt in een uitzendovereenkomst een zogenoemd uitzendbeding opgenomen. Een uitzendbeding houdt in dat de overeengekomen uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de onderneming waar de uitzendkracht werkt (de zogeheten ‘inlener‘) de opdracht beëindigt. Op grond van de huidige regeling is een uitzendbeding niet meer geldig als de uitzendkracht in meer dan 26 weken werkzaamheden voor het uitzendbureau heeft verricht, tenzij in een CAO een langere termijn is vastgesteld. Deze verlenging is thans onbeperkt in tijd. Met ingang van 1 januari 2015 wordt deze verlengingstermijn maximaal 78 weken.

Juridisch advies nieuw arbeids- en ontslagrecht

Heeft u vragen over het nieuwe arbeids- en ontslagrecht? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

24-06-2014