Alles

Wetswijzigingen per 1 januari 2016

By 10 december 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

De regels in ons wetboek zijn aan verandering onderhevig. Ook als ondernemer krijgt u met deze wijzigingen te maken. Hieronder hebben wij een aantal wetswijzigingen voor u op een rijtje gezet die per 1 januari 2016 zullen intreden.

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Wetswijzigingen per 1 januari 2016

Vereenvoudiging jaarrekeningenrecht

Voor deze wijzigingen, verwijzen wij u naar onze blog van 2 december jl.

AOW-leeftijd gaat weer omhoog

De AOW-leeftijd gaat met 3 maanden omhoog, naar 65 jaar en 6 maanden.

Wijziging in de WW

De duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 januari stap voor stap een stukje korter tot maximaal 24 maanden. De eerste tien dienstjaren bouwt een werknemer een maand WW op per gewerkt jaar. Na het tiende jaar, bouwt een werknemer nog maar een halve maand per gewerkt jaar op.

Arbeidsrechtregels m.b.t. AOW’ers worden soepeler

Thans dient u een zieke (AOW) medewerker gedurende 104 weken loon door te betalen. Voor AOW’ers gaat dit wijzigen in een loondoorbetalingsplicht gedurende maximaal 6 weken. Ook zullen de re-integratieverplichtingen lichter worden en eindigt een arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 2016 van rechtswege als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt (nu is daar nog een “pensioenbeding” voor nodig).

Minimumloon gaat weer omhoog

Let u als ondernemer ook op de veranderingen in het minimumloon? Deze kunt u inzien via de website van de Rijksoverheid.

Civiel bestuursverbod

Vorig jaar hebben wij een artikel gepubliceerd over het civiel bestuursverbod. Dit verbod wil kort gezegd verhinderen dat malafide bestuurders hun (bestuurs-)activiteiten kunnen blijven uitoefenen. Een malafide, frauduleuze bestuurder mag daarom, indien de wet wordt ingevoerd, maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen als de rechter een civielrechtelijk bestuursverbod heeft opgelegd. Deze maatregel is een onderdeel van het wetgevingsprogramma ‘herijking faillissementswet’. Met ingang van 1 januari aanstaande zal deze wijziging ingevoerd worden.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovengenoemde wetswijzigingen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

088 – 88 3 8888

10-12-2015

Legal8