AllesIncasso

Wettelijke rente plus boete bij incasso?

By 15 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_97066739

Het Hof Amsterdam heeft recentelijk de vraag beantwoord of bij het incasseren van achterstallige betalingen zowel de wettelijke handelsrente als de contractuele boete kan worden gevorderd. Het hof bepaalt kort gezegd dat dat niet kan.

De uitspraak is hier te lezen.

Geen wettelijke rente en contractuele boete

Het ging in bovenstaand geschil tussen een huurder en een verhuurder van een bedrijfspand. Beide partijen krijgen ruzie met elkaar en er wordt een procedure gestart. De kantonrechter oordeelt onder andere dat de verhuurder aan de huurder een bedrag van € 35.700,- moet betalen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente en de contractuele boete van 2% (dit stond in de algemene voorwaarden). De huurder laat het hier niet bij zitten en gaat in hoger beroep.

Het hof bepaalt vervolgens:

“Geen cumulatie wettelijke rente en contractuele boete. Uit artikel 6:92 lid 2 BW volgt dat een verschuldigde contractuele boete in de plaats treedt van schadevergoeding op grond van de wet. Dit betekent dat de schuldeiser niet én boete én schadevergoeding kan vorderen. Nu wettelijke rente een vorm van wettelijke schadevergoeding is – kan in dit geval de wettelijke rente niet naast de boete worden gevorderd. Daarbij is niet van belang of het boetebeding strekt tot fixatie van de schadevergoeding dan wel tevens strekt tot het verzekeren van de nakoming van de hoofdverbintenis.”

Met andere woorden: de wettelijke rente en een contractuele boete kunnen niet samen gevorderd worden. Het is goed om hierop bedacht te zijn.

Incassomaatregelen

Heeft u behoefte aan incassomaatregelen of advies terzake? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

14-06-2014